Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Geografia ako veda, objekt a predmet skúmania - hospodárska geografia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10012
Posledná úprava
08.10.2018
Zobrazené
6 745 x
Autor:
babuci
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Geografia - vedná disciplína, ktorá má svoj objekt, predmet a obsah výskumu
Objekt geografie - krajinná sféra Zeme (KS - krajina a jej časti, ktoré sa v nej nachádzajú)
Krajinná sféra - je zložitý časovo-priestorový, látkovo-energetický a informačný systém, ktorý sa vytvoril na povrchu našej planéty v dôsledku vzájomného podmieňovania sa, ovplyvňovania sa a prelínania sa jednotlivých geosfér
Geosféry - sú jednotlivé časti, ktoré tvoria zemský povrch (pôda, vzduch, voda, rastliny, živočíchy...)

Krajinná sféra Zeme sa delí na 2 základné sféry:
1. Fyzickogeografická sféra (prírodná sféra)
2. Socioekonomickogeografická sféra (ľudská spoločnosť a jej činnosť)

1. Fyzickogeografická sféra je zložená:
A. litosféra (vrchná časť zemskej kôry)
B. atmosféra (vzdušný obal Zeme)
C. hydrosféra (vodný obal Zeme)
D. pedosféra
E. fytosféra (rastlinstvo)
F. zoosféra (živočíšstvo)

2. Socioekonomickogeografická sféra je zložená:
A. obyvateľstvo
B. sídla
C. priemysel
D. poľnohospodárstvo
E. služby
F. doprava

Kľúčové slová:

geografia

obyvateľstvo

Ázia

Afrika

Austrália a Oceánia

Amerika

Stredná Európa

Slovenská republika

pedosféra

litosféra

priemysel

doprava

poľnohospodárstvoObsah:
 • 1. Geografia ako veda, objekt a predmet skúmania
  2. Svetový oceán
  3. Ázia
  4. Afrika
  5. Austrália a Oceánia
  6 Amerika
  7 Európa