Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Genetika - vypracované príklady na skúšku

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42519
Posledná úprava
25.12.2013
Zobrazené
2 290 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Koľko gamét bude produkovať heterozygot genotypu:
a. AaBb
b. aaBbCcDD
c. AaBbCc
d. aabbccdd
RIEŠENIE:
a) AaBb
každé s každým, t.j. AB, Ab, aB, ab = 4 gaméty
b) aaBbCcDD
aa Bb Cc DD - vyznačím e si heterozygotov do štvorčeka, tých budeme krížiť každé s každým a homozygotov len opišeme, pretože sa u nich písmenká meniť nebudú.
= aBCD, aBcD, abCD, abcl) = 4 gaméty
c) AaBbCc
každé s každým (všetky písmenká/nerozdeľovať!), tj. ABC, AbC, ABc, aBC, aBc, abC, Abc, abc
d) aabbccdd pri hociktorej kombinácii vždy dostaneme 1 typ: abcd, tzn. že ide o 4-násobného homozygota
...

Kľúčové slová:

genetika

kynológia

heterozygot

genotyp

fenotyp

potomstvo

šteňatá

albinizmus

hemofíliaObsah:
 • 1. Koľko gamét bude produkovať heterozygot genotypu:
  2. Tmavá farba očí (B) je dominantná nad modrou (b).
  a. Môžu dať dvaja tmavookí rodičia potomstvo s modrými očami?
  b. Môžu dať dvaja modrookí rodičia šteňatá s tmavými očami?
  3. U psov je čierna farba (B) dominantná nad hnedou (b). Priateľ si kúpil údajne čistokrvného čierneho psa. Poraďte mu spôsob, ako si jeho čistokrvnosť v danom znaku overiť.
  4. U psov existuje dominantná forma hluchoty (D). Fenylketonúria (PKU) je recesívne ochorenie. Hluchý pes a zdravá suka dali vrh 8 šteniat, z ktorých 1 počulo, ale trpelo PKU. Aká je pravdepodobnosť, že títo rodičia dajú v ďalšom vrhu:
  a. Šteňatá hluché
  b. Šteňatá trpiace PKU
  c. Šteňatá trpiace oboma ochoreniami
  d. Zdravé šteňatá
  5. Dominantná alela (B) podmieňuje u psov čierne zafarbenie srsti, recesívna alela (b) hnedé zafarbenie srsti. Doplňte tabuľku.
  6. U psov je tmavá farba (B) srsti dominantná nad bielou (b) a krátka srsť (S) dominantná nad dlhou (s). predpokladajme, že tieto znaky sú zapríčinené dvoma nezávisle sa kombinujúcimi génmi. Napíšte genotypy rodičov a ich potomkov.
  7. Normálny sivý fenotyp myší s celistvou pigmentáciou (A) je recesívny oproti žltej farbe (Ay). Pri krížení žltých myší so sivými dostávame v potomstve štiepny pomer 1 : 1. Vysvetlite príčinu sledovaných javov.
  8. Kožušina platinových líšok je spravidla vyhľadávanejšia ako kožušina strieborných. Obidve farby sú podmienené monogénne, pričom alela pre platinovú farbu AP je dominantná oproti alele pre farbu striebornú AS, no v homozygotnom stave je faktorom embryonálnej mortality. Poraďte chovateľovi ekonomicky najvýhodnejší spôsob získavania platinových líšok.
  9. Albinizmus sa v populácii vyskytuje vo frekvencii 1 : 10.000.
  10. Jeden pes s hemofíliou na 10.000 zdravých sučiek.
  11. V populácii losích psov (dlhosrstých jazvečíkov, pudlov) sa vyskytla šeroslepota (atrofia sietnice, AR ochorenie v dôsledku bloku c GMP fosfodiesterázy) v 16 prípadoch z 500 vyšetrených psov. Aká je pravdepodobnosť, že ktorýkoľvek jedinec v populácii bude ochorenie prenášať?
  12. Aká je pravdepodobnosť narodenia potomka s fenylketonúriou v rodine dvoch zdravých rodičov, ak 1 zo súrodencov otca trpel ochorením. Frekvencia PKU je v populácii 0,0001.
  13. Aká je pravdepodobnosť výskytu hemofílie u potomkov zdravej suky a psa, ktorí pochádzajú z populácie, kde vplyvom častej príbuzenskej plemenitby je výskyt ochorenia až 10%.
  14. Frekvencia dysplázie bedrového kĺbu medzi polosúrodencami v línii NO Bruno von Stahl bola 6%. Priemerný výskyt ochorenia v chove NO je 3,4%. Odhadnite mieru dedičného podmienenia znaku.
  15. Vypočítajte koeficient inbrídingu potomka „X“ podľa šípkového diagramu (párenie otca s dcérou).

  PRÍKLADY:
  1. Príklad: určiť pedigree analýzu
  2. Koľko gamét bude produkovať jedinec s genotypom AA Bb Cc Dd ee?
  3. Čierna farba (B) je dominantná oproti hnedej (b) a celistvé sfarbenie (S) oproti strakatosti (s). čierny celistvo sfarbený pes párený s rovnakou sukou mali vo vrhu hnedé strakaté šteňa. Udajte genotyp oboch rodičov a pravdepodobnosť, že v ďalšom vrhu budú mať opakovane rovnaké šteňatá.
  4. Albinizmus (c) je autozómovo recesívne ochorenie, rovnako ako fenylketonúria (p). Čierny zdravý pes párený s pigmentovanou zdravou sukou mali vo vrhu šteňa, ktoré malo obe ochorenia. Zapíšte genotypy oboch párených rodičov a udajte riziko pre opakovaný výskyt nasledujúcich ochorení v ich ďalšom potomstve.
  5. -
  6. Vypočítajte koeficient inbrídingu psa podľa nasledujúceho diagramu s použitím Falcomerovho vzorca pre Fx:
  7. V populácii yorkshirských teriérov sa vyskytla autozómovo recesívna (AR) dysplázia sietnice u 16 z 500 vyšetrovaných jedincov. Určte frekvenciu latentných prenášačov a príslušné populačné genetické riziko.
  8. Čierna srsť (B) je dominantná nad hnedou (b) rovnako ako rovná srsť (R) nad kučeravou (r). čierny hladkosrstý pes párený s hnedou hladkosrstou sukou mali vrh, v ktorom sa vyskytlo hnedé šteňa s kučeravou srsťou. Označte genotyp párených rodičov.