Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
10 nových

Cenová politika a stratégia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11303
Posledná úprava
22.11.2018
Zobrazené
7 094 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cenová politika
- je súbor opatrení štátu alebo podniku v oblasti cien. K uvedeným súborom opatrení patria:
• zásady pre uplatnenie cenovej sústavy
• ovplyvňovanie úrovne cien a cenových relácií
• usmerňovanie dynamiky vývoja cien
• využívanie nízkych a vysokých cien pre realizáciu zámeru hospodárskej politiky štátu
• štátna cenová politika pokračuje prostredníctvom kompetentných organizácii v deregulácii cien
• štátne org. zabezpečujú transparentnosť cien tzv. prirodzených monopolov
• súčasťou cenovej politiky je aj regulácia cien a cenová kontrola, je spojená s reformami DPH a spotrebnými daňami,...

- je súčasťou hospodárskej politiky štátu alebo podnikovej obchodnej politiky

- má vychádzať z ekonomických cieľov podniku /sú rozhodujúcim kritériom pre voľbu vhodnej varianty cenovej politiky. Pri ich stanovení hrá významnú úlohu časové obdobie, v kt. majú byť dosiahnuté napr. cieľ maximalizácia zisku./

- musí uvažovať popri technologických a organizačných skutočnostiach aj s finančnými obmedzeniami

- je realizovateľné, ak nie je ohrozená likvidita firmy /nesmie byť prekročená spodná finančná hranica/

Kľúčové slová:

cenová politika

cenová stratégia

trhová cena

obchodné podnikanie

lákanie spotrebiteľov

uzatváranie obchoduObsah:
 • 1. Cenová politika štátu a podniku ako východisko pre tvorbu cenových stratégií
  2. Cenová stratégia, jej podstata, funkcie a orientovanie pri možnom praktickom uplatnení
  3. Implementácia cenovej stratégie do možných spôsobov v podnikateľskej činnosti (cenové adaptačné stratégie)
  4. Metódy tvorby trhových cien
  5. Tvorba cien v obchodnom podnikaní, jej špecifiká a strategické ciele lákania spotrebiteľov
  6. Dohadovanie trhovej ceny pri uzatváraní obchodu