Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Biológia (eukaryotická bunka, prokaryotická bunka, bunková blana, cytoplazma, organely, DNA, bunkový cyklus, evolúcia, atď.)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40975
Posledná úprava
02.12.2012
Zobrazené
2 072 x
Autor:
hajus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. A. Charakteristika eukaryotovej bunky, štruktúra bunkovej blany, cytoplazmy, stručná charakteristika organel
1. B. Štruktúra DNA, replikácia
1. C. Prínos molekulovej biológie pre medicínu: rekombinantná DNA technológia

A. Autorstvo bunkovej doktríny pripisuje Schleidenovi a Schwannovi, Wirchow – Omnis celula a celula (každá bunka z bunky). Začíname svoj život z jedinej bunky – zygoty (splynutím gamét). V ľudskom organizmu je viac ako 50 triliónov buniek, všetky bunky majú spoločné znaky živých organizmov: látkový metabolizmus, reprodukcia, dráždivosť. Najmenšou bunkou je spermia, najväčšie vajíčko.
Bunka je základná morfologická a funkčná jednotka života. Odbor zaoberajúci sa štúdiom buniek – cytológia. 5 základných častí: 1- plazmová membrána (bunková blana), 2-cytoplazma (medzi jadrovou blanou a plazmovou membránou, bunkové organely, tekutá zložka-cytosól), 3-bunkové jadro-nukleus (bunkovou blanou, obvykle jedno jadierko, sídlom génov), 4-jadrová blana (separujúca jadrový materiál od cytoplazmového), 5-jadrová plazma (nukleoplazma)
...

Kľúčové slová:

eukaryotická bunka

prokaryotická bunka

bunková blana

cytoplazma

organely

DNA

bunkový cyklus

evolúciaObsah:
 • 1. A. Charakteristika eukaryotovej bunky, štruktúra bunkovej blany, cytoplazmy, stručná charakteristika organel
  B. Štruktúra DNA, replikácia
  C. Prínos molekulovej biológie pre medicínu: rekombinantná DNA technológia
  2. A. Bunková blana
  B. RNA
  C. Molekulové klónovanie
  3. A. Ribozóm
  B. Expresia
  C. Restrikčné endonukleázy
  4. A. Mitochondrie
  B. tRNA
  C. Prenatálna diagnostika dedičných chorôb
  5. A. Cytoskeleton
  B. Mitochondrie majú vlastnú DNA
  C. Klónovacie vektory
  6. A. ER
  B. Translácia
  C. Pojem vznikla pred cca. 50 rokmi s vývojom a poznania NK
  7. A. Charakterizácia prokaryotovej a eukaryotovej bunky
  B. Genetický kód
  C. Molekulové klónovanie
  8. A. Mitóza
  C. Donorová DNA
  9. A. Meióza
  B. Bunka kontroluje syntézu svojich bielkovín predovšetkým v týchto troch úrovniach
  C. Molekulová biológia v medicíne
  10. A. Bunkový cyklus
  B. Prínos Mendela pre genetiku
  11. A. Programovaná bunková smrť nie je vždy totožná s pojmom apoptózy
  B. Najčastejšou chybou pri replikácii je nesprávne párovanie báz
  C. Príprava genómovej DNA knižnice
  12. A. Spermatogenéza
  B. Alely
  C. I. Southern blotting
  13. A. Nádorová bunka
  B. Chromozómy
  C. Chromozómové aberácie
  14. A. Vznik a vývoj života na Zemi
  B. Určovanie pohlavia
  15. A. U žien sa vytvorí zrelé vajíčko len v približne mesačných intervaloch (28 dňoch).
  B. Replikácia DNA
  C. Fylogenéza
  16. A. Kmeňové bunky
  B. Chromozómy