Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Biochémia skúška - vypracovanie 1-13 otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48339
Posledná úprava
28.03.2023
Zobrazené
625 x
Autor:
verita
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Enzýmy, enzýmová aktivita, reakčná a substrátová špecificita, triedy enzýmov

Enzýmy = biokatalyzátory, ktoré urýchľujú reakcie
- Zabezpečujú metabolické dráhy a zabezpečujú, aby prebiehali len tie reakcie, ktoré sú pre bunku užitočné a nie tie, ktoré produkujú nepotrebné látky
- Urýchľujú chem. Reakcie, ale neovplyvňujú rovnovážny stav reakcie
- Sú bielkoviny - štruktúra: a) izosterické enzýmy b) alosterické enzýmy
- Ribozómy - peptidyltransferáza

Nomenklatúra enzýmov - prípona -„áza“ sa pridáva

Enzýmová aktivita

- Jej meraním zistíme množstvo enzýmov v biologických tkanivách a tekutinách
- Jednotka katal = množstvo enzýmu, ktoré premení 1mol substrátu na produkty za 1 sekundu

Špecificita

a) Reakčná - enzým katalyzujú len jeden typ chemickej reakcie
b) substrátová - jej stupeň závisí od chemickej štruktúry substrátu:
o široká, nízka substrátová špecificita - enzým reaguje so skupinou substrátov (proteázy)
o Úzka, vysoká substrátová špecificita - enzým reaguje s jedným substrátom

Triedy enzýmov

1. Oxireduktáza - katalyzuje oxidačno-redukčné reakcie
- dehydrogenázy, oxidázy, peroxidázy, reduktázy, monooxygenázy, dioxygenázy
2. Transferáza - katalyzuje prenos skupiny z jedného substrátu na druhý
- C1-transferázy, glykozyltransferázy, aminotransferázy, fosfotransferázy
3. Hydrolázy - katalyzuje hydrolýzu substrátu
- Esterázy, glykozidázy, peptidázy, amidázy
...

Kľúčové slová:

biochémia

enzým

enzýmy

enzýmová aktivita

ribozóm

enzýmová reakcia

inhibícia

inhibítor

inhibície enzýmov

izoenzým

laktátdehydrogenáza

amyláza

aspartátaminotransferáza

alkalická fosfatázaObsah:
 • 1. Enzýmy, enzýmová aktivita, reakčná a substrátová špecificita, triedy enzýmov
  2. Enzýmová katalýza, nekatalyzovaná reakcia, enzýmom katalyzovaná reakcia, aktivačná energia, princíp enzýmovej katalýzy.
  3. Kinetika Michaelisa a Mentenovej: grafické vyjadrenie závislosti rýchlosti od koncentrácie substrátu, Km, Vmax, kcat, výpočet rýchlosti enzýmom katalyzovanej reakcie.
  4. Izosterické a alosterické enzýmy, konštitučné a induktívne enzýmy.
  5. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť enzýmových reakcií: pH, teplota, koncentrácia enzýmu, koncentrácia substrátu - projekcia podľa Lineweaver-Burka
  6. Aktivácia a inhibícia enzýmovej aktivity, typy inhibícií
  7. Izoenzýmy, podjednotky, štruktúra, funkcia. Diagnostický význam
  8. Enzýmová analýza v diagnostickej praxi (funkčné a indikátorové enzýmy, orgánovo špecifické a nešpecifické), diagnosticky významné enzýmy
  9. Diagnostický význam stanovenia aktivity laktátdehydrogenázy (celková aktivita, stanovenie izoenzýmov)
  10. Diagnostický význam stanovenia aktivity alfa-amyláza (celková aktivita, stanovenie izoenzýmov)
  11. Diagnostický význam stanovenia aktivity enzýmov vo vzťahu k ochoreniam pečene (aspartátaminotransferáza, alanínaminotransferáza, alkalická fosfatáza,
  γ-glutamyltransferáza)
  12. Diagnostický význam stanovenia aktivity enzýmov vo vzťahu k ochoreniam kostrového a srdcového svalu (kreatínkináza, aspartátaminotransferáza, laktátdehydrogenáza)
  13. Diagnostický význam stanovenia aktivity alkalickej a kyslej fosfatázy.

Zdroje:
 • testy
 • prednášky
 • prezentácie
 • poznámky
 • cvičenia
 • skriptá
 • odborná literatúra
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko