Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 569   projektov
6 nových

Anatómia - vypracované otázky na skúšku pre kynológov

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42499
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
2 135 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky zo všetkých zozbieraných testov z Anatómie.

1. Kostra hlavy
a. Lebkové kosti
i. Nepárové : tylová (os occipitale), čuchová (os ethmoidale), zaklinová (os basisphenoidale), predklinová (os presphenoidale), medzitemenná (os interparietale), radlica (vomer)
ii. Párové : spánková (temporale), čelová (os frontale), temenná (os parietale), krídlovitá (os pterygoideum)
b. Tvárové kosti
i. Nepárové : sánka (mandibula), jazylka (os hyoideum)
ii. Párové : nosová (os nasale), slzná ( os lacrimale), čeľusť (maxilla), ventrálna nosová škrupina (os conchae nasalis ventralis), podnebná (os palatinum), jarmová (os zygomaticum), rezáková(os incisivum)

2. Chrbtica: (columna vertebralis) - Stavce (vertebrae)
a. Krčné (vertebrae cervicales)
b. Hrudníkové (vertebrae thoracicae)
c. Bedrové (vertebrae lumbales)
d. Krížové (vertebrae sacrales)
e. Chvostové (vertebrae caudales)

3. Stavec sa skladá:
a. Telo stavca (corpus vertebrae)
b. Kraniálny koniec (extremitas cranialis)
c. Kaudálny koniec (extremitas caudalis)
d. Oblúk stavca (arcus vertebrae)
e. Stavcový otvor (foramen vertebrale)
f. Stavcový kanál (canalis ventralis) = tu je uložená miecha!
g. Platnička (lamina arcus vertebrae)
h. Nôžky (pediculus arcus vertebrae)
i. Výbežky (processus)
j. Tŕňový výbežok (processus spinosus) = zo stredu
k. Bočné výbežky (processus transversi) = z boku
l. 1.pár kĺbových výbežkov (processus articulares craniales)
m. Kaudálne (preocessus articulares caudales)
n. Hrud.a bedrové majú (processus mamillares)
o. Prídavné výbežky (processus accessorii) hrud.a bedrové stavce

4. Stavce poznáme:
a. Krčné stavce: (vertebrae cervicales) - počet = 7
b. Hrudníkové stavce: (vertebrae thoracicae) - počet = 13
c. Bedrové stavce: (vertebrae lumbales) - počet 7
d. Krížové stavce: (vertebrae sacrales) - počet 3
e. Chvostové stavce: (vertebrae caudales) - počet = 20 až 23

5. Krčné stavce: (vertebrae cervicales) - počet = 7
a. 1.krčný stavec (atlas)
b. 2krčný stavec - čapovec (axis)
i. Zub čapovca (dens axis) = príznačný pre tento stavec v spodnej časti
ii. Tŕňový výbežok (Processus spinosus)
c. 3-7 stavec sú tvarovo podobné, na 7.stavci sa nachádza fovea costales caudales na skĺbenie s prvým párom rebier

6. Hrudníkové stavce: (vertebrae thoracicae) - počet = 13
a. medzistavcové otvory (foramina intervertebralia) - výstup spinálnych nervov
b. rebrové jamky (foveae costales craniales et caudales) - nasledujú za sebou a vytvárajú jamku pre hlavu rebra

7. Bedrové stavce: (vertebrae lumbales) - počet 7
a. (processus costales) charakteristické
b. Prídavný (processus accessorius)

8. Krížové stavce: (vertebrae sacrales) - počet 3, zrastené do krížovej kosti os sacrum
- foramina inetrvertebralia sa delia:
a. foramina sacralia dorsalia - prechod dor. vetievkrížových nervov
b. foramina sacralia ventralia - prechod ventr. vetiev krížových nervov

9. Chvostové stavce: (vertebrae caudales) - počet = 20 až 23
a. prvé 4 stavce majú znaky úplného stavca
b. cievne výbežky (processus hemales), uzatvárajú sa do cievneho oblúka (arcus hemalis)

10. Rebrá: (costae) - počet = 13 párov
a. pravé rebrá (costae verae) = 9 párov
b. nepravé rebrá (costae spuriae) = 4 páry , nepravé rebrá nie sú spojené s hrudnou kosťou priamo, ale prikladajú sa k sebe a vytvarajú rebrový oblúk (arcus costalis)
...

Kľúčové slová:

Anatómia pre kynológovObsah:
 • 1. Kostra hlavy
  2. Chrbtica: (columna vertebralis) - Stavce (vertebrae)
  3. Stavec sa skladá:
  4. Stavce poznáme:
  5. Krčné stavce: (vertebrae cervicales)
  6. Hrudníkové stavce: (vertebrae thoracicae)
  7. Bedrové stavce: (vertebrae lumbales)
  8. Krížové stavce: (vertebrae sacrales)
  9. Chvostové stavce: (vertebrae caudales)
  10. Rebrá: (costae)
  11. Hrudná kosť (sternum)
  12. Pletenec hrudníkovej končatiny (Cingulum membri thoracici)
  13. Kostra ramena (Skeleton brachii)
  14. Kostra predlaktia (Skeleton antebrachii)
  15. Kostra ruky (Skeleton manus)
  16. Pletenec panvovej končatiny (Cingulum membri pelvini)
  17. Kostra voľnej končatiny (Skeleton membri liberi)
  18. Kostra predkolenia (Skeleton cruris)
  19. Kostra nohy (Skeleton pedis)
  20. Spojenie kosti podľa druhu spojovacieho tkaniva
  21. Aké poznáte väzivové spojenie (articulatio fibrosa)
  22. Aké poznáte kĺbové spojenie (articulatio synovialis)
  23. Druhy kĺbu podľa tvaru, počtu kostí a funkcie
  24. Podľa tvaru kĺbových plôch kĺby rozoznávame
  25. Pohyby v kĺbe
  26. Spoje chrbtice (articulationes columnae vertebrales)
  27. Rebrostavcové spoje (articulatio costovertabrales)
  28. Spojenie kostí hlavy (hlavové švy) - (suturae capitis)
  29. Kĺby hrudníkovej končatiny (articulationes membri thoracici)
  30. Väzy ramenného kĺbu (articulatio humeri)
  31. Väzy lakťového kĺbu:
  32. Kĺby a väzy ruky
  ...
  166. Bedrové nervy - bedrová spleť (plexus lumbalis)
  167. Krížové nervy - krížová spleť (plexus sacralis)
  168. Delenie lymfatického kmeňa - časti :
  169. Delenie para sympatického kmeňa
  170. Výmenno-zmyslové orgány (organa sensuum)
  171. Zloženie zrakového orgánu
  172. Obaly oka
  173. Očné komory
  174. Prídavné orgány oka (organa oculi accessorii)
  175. Časti sluchového orgánu
  176. Vrstvy kože (cutis)
  177. Žľazy v koži (glandulae cutis)
  178. Pokožkové útvary
  179. Časti chlpa
  180. Typy chlpov
  ...
  320. Rozdelenie colon - vlastné hrubé črevo
  321. Delenie bronchov
  322. Okraje pľúc
  323. Paragangliá sa delia na
  324. Čo sa nachádza v cievnatom a fibróznom obale
  325. Kde sa nachádza slezina a týmus
  326. Kde sa nachádza ingvinálny kanál a čo ním prechádza
  327. Povrchové cievy hrudníkovej končatiny
  328. Delenie peritonea - pobrušnica - je lesklá serózna blana, ktorá vystieľa brušnú dutinu
  329. Čo spája rezákový vývod
  330. Musculus cremaster - zdvíhač semenníka pokrýva
  331. Tonsily u psa
  332. Čo vypĺňa hrudnú a brušnú dutinu
  333. Foramen ovale kde sa nachádza
  334. Kde sa nachádza processus hamatus
  335. Plexus sacralis
  336. Kde sa nachádza ostium pharyngoesophageus, v ktorej časti hltana
  337. Hlavy 4-hlavého stehenného svalu - musculus quadriceps femoris
  338. Kde sa nachádzajú processus accessorii a processus mammillares
  339. Juncturae sternales - spoje hrudnej kosti
  340. Aké svaly sú na konečníku a ktorý je ovládaný vôľou