Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Účtovníctvo - vypočítané príklady

«»
Prípona
.doc
Typ
výpočet
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9043
Posledná úprava
13.06.2018
Zobrazené
1 296 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ÚČTOVANIE TYPICKÝCH ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV

1. 1 Rámcová účtová osnova a účtovný rozvrh

Účtová osnova je zoznam syntetických účtov usporiadaných podľa presne stanovených princípov do jedného celku, s vnútorným systematickým členením.

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov má tieto účtové triedy s nasledujúcimi druhmi účtov :

Každý účet rámcovej účtovej osnovy má svoje slovné označenie a záväzne určený trojmiestny číselný znak. Trojmiestny číselný znak má nasledujúcu štruktúru :

Prvá číslica označuje účtovú triedu
Druhá číslica označuje účtovú skupinu v rámci účtovej triedy
Tretia číslica označuje priamo účet v rámci príslušnej účtovej triedy a účtovej skupiny

Kľúčové slová:

účtovné prípady

finančný majetok

obstaranie materiálu

hmotný majetok

účtovné zobrazenie

náklady

výnosyObsah:
 • Účtovanie typických účtovných prípadov
  Rámcová účtová osnova a účtovný rozvrh
  Finančný majetok
  Účtovanie o finančnom majetku
  Podstata, členenie a oceňovanie zásob
  Zásobami sú tieto druhy majetku :
  Príklady účtovania zásob
  Obstaranie materiálu - spôsob a
  Obstaranie materiálu - spôsob b
  Podstata a oceňovanie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
  VYraďovanie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
  Podstata zúčtovacích vzťahov a ich oceňovanie
  Zúčtovacie vzťahy a ich účtovné zobrazenie
  Podstata vlastného imania a jeho zložky
  Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným
  Účtovanie nákladov
  Časové rozlíšenie nákladov a výnosov