Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Vypracované otázky Vývinová psychológia

«»
Prípona
.zip
Typ
testy
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46962
Posledná úprava
10.04.2017
Zobrazené
968 x
Autor:
karla.meszarosova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kompletný výklad učiva zameraný len na podstatné veci vývinovej psychológie detí. Otázky na testy.

Kľúčové slová:

Vývin

kresba

hra

Piaget

medzníky

Freud

fantázia

determinaty

ontogenéza

mladší školský vek

školská zrelosťObsah:
 • Vypracované otázky na 6 tesov z vývinovej psychológie +otázky zadané vyučujúcou + podklady komplet celého učiva.
  1. Úvod do vývinovej psychológie
  2. Periodizácia vývinu podľa medzníkov
  3. Teórie psychického vývinu - Freud, Erikson, Piaget, Kohlberg
  4. Školská zrelosť/ pripravenosť
  5. Vývin detskej hry
  6. Vývin reči
  7. SCHÉMA PRE CHARAKTERISTIKU VÝVINU V JEDNOTLIVÝCH OBDOBIACH

Zdroje:
 • DRLÍKOVÁ, E. a k.: Vývinová psychológia. In: Učiteľská psychológia. Bratislava:SPN 1992.
 • JAKABČIC, I.: Základy vývinovej psychológie. Bratislava: Iris, 2002 (ulož.to) !!!
 • KONČEKOVÁ, Ľ.: Vývinová psychológia. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014 alebo staršie vydania knihy. (Po kapitolu Pubescencia, vrátane) !!!
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.
 • ŘÍČAN P.: Cesta životem. Praha: Portál, 2007. (Kapitoly: predškolský vek a mladší šk. vek)
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Praha: UK, 2012.
 • + prednášky