Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Technológia obrábania montáže - vypracované testy na skúšku

«»
Prípona
.rar
Typ
testy
Stiahnuté
81 x
Veľkosť
5,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37069
Posledná úprava
28.03.2011
Zobrazené
3 030 x
Autor:
baron81
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované testy na skúšku s okruhmi komplet materiál. Archív obsahuje aj ťahák.

1) Výrobný proces, technika, technológia, rozdelenie technológií a ich podstata
Výrobný proces je pôsobenie výrobných síl na seba navzájom, ktorého cieľom je vytvorenie určitého produktu. Každý výrobný proces predpokladá cieľavedomú činnosť človeka, pracovné prostriedky a pracovný predmet ako aj potrebné prírodné podmienky. Technológia / techné- umenie, majstrovstvo/ logos- slovo, učenie/ náuka, ktorá systematizuje množinu postupov spracovania surovín, materiálov a polovýrobkov na zodpovedajúcich strojových zariadeniach na hotové výrobky. Je to predmetom činnosti technológa, je výber tech. metód polovýrobkov, meradiel, nástrojov, prípravkov, postupu montáže a úrovne automatizácie technolog. procesu.

Klasifikácia technológií:
- teoretická technológia - Nevýrobná
- Praktická technológia - Výrobná (procesné technológie)  

Technika môže byť:
- Oblasť ľudskej činnosti (prostriedky, postupy a znalosti) na využitie a ovládanie prírody, v prospech človeka, najmä implementáciou poznatkov prírodných vied, tak, aby boli prakticky využiteľné
- Spôsob vykonania nejakej činnosti, zručnosti

Delenie techniky:
1) Návrhárska ( prípravná- technická príprava výroby: konštrukčná /výrobný výkres/ a technologická /technolog. Výkres/ )
2) Zhmotnená (realistická -realizovanie výrobku)

...

Kľúčové slová:

TOM

technológia obrábania montáže

obrábanie

rezné materiály

hobľovanie

sústruženie

vŕtanie

druhy sústružníckych nožov

brúsenieObsah:
 • obrábaníčko.doc:
  1) Výrobný proces, technika, technológia, rozdelenie technológií a ich podstata
  2) Možnosti vytvoriť tvar súčiastky z polovýrobku- hl. spôsoby obrábania, prvky umožňujúce rezanie a ich úloha
  3) Kinematika- základná technológia obrábania
  4) Technologické a fyzikálne parametre prierezu odoberanej vrstvy
  5) Geometria rezného klinu
  6) Rezné materiály
  7) Rezné kvapaliny
  8) Vznik triesky a tvorenie triesky + obrázok
  9) Rezné sily
  10) Teplo, teplota pri obrábaní
  11) Drsnosť a presnosť
  12) Tuhosť a chvenie
  13) Opotrebenie, trvanlivosť a životnosť
  14) Sústruženie
  15) Frézovanie
  16) Vŕtanie a vyvŕtavanie
  17) Brúsenie + obrázok
  18.) Hobľovanie, obrážanie OBR
  19) Preťahovanie , pretlačovanie
  20) Výroba závitov, ozubení, výroba otvorov + obr
  21) Dokončovanie a nekonvečné spôsoby obrábania
  22) Montáž ako podsystém výrobného systému, hlavne faktory ovplyvňujúce efektívnosť montáže ( výrobnosť, technológia, technika, členenie a informačný takt)
  23) Základné pojmy montáží ( zámena, výber, externá , interná, ručná, automatizačná montáž)
  24) Konštrukcia výrobku a montážne technológie, montážna technika
  25) Navrhovanie technologických postupov
  26) Ekonómia obrábania a montáže

  TECH2_Vypracovane_otazky_na_skusku_2007.doc:
  1. Základné pojmy pri obrábaní, nástrojové rezné uhly.
  2. Tvorenie triesky pri obrábaní, opotrebenie, trvanlivosť a životnosť nástroja.
  3. Druhy rezných materiálov a ich použitie.
  4. Sústruženie – princíp, upínanie obrobckov.
  5. Druhy sústružníckych nožov, základná geometria.
  6. Sústruženie – základné časti sústruhu, rozdelenie sústruhov.
  7. Frézovanie – princíp, druhy fréz a ich použitie.
  8. Frézovanie – rozdelenie fézovačiek, základné časti frézovačky.
  9. Výroba otvorov – princíp vŕtania, tvorenie triesky, druhy vrtákov a ich použitie.
  10. Výroba presných otvorov – vyhrubovanie, vystružovanie, používané nástroje, geometria noža
  11. Vyvrtávanie, použie, nástroje.
  12. Hobľovanie, obrážanie – možnosti použitia, nástroje, stroje.
  13. Rozdelenie výroby ozubených kolies.
  14. Spôsoby výroby čelných ozubených kolies.
  15. Metódy výroby závitov.
  16. Brúsenie, označovanie brúsnych kotúčov, brúsne materiály.
  17. Spôsoby brúsenia, stroje.