Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Výrobné technológie - skriptá spracované do ťaháku

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2306
Posledná úprava
06.10.2016
Zobrazené
797 x
Autor:
dzorky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Druhy tepelného spracovania a priebeh teplôt v závislosti na čase (65-68)
Tep.spracovanie spočíva v pomalom ohreve na určenú teplotu a následnom ochladení. Podľa intenzity a spôsobu chladenia rozoznávame rozličné typy tepelného spracovania.Dôležité pre režim tep. spracovania je poznať dve kritické teploty Ac1 a Ac2. Medzi nimi je interval v ktorom prebieha fázová zmena.
Žíhanie: difúzne, úplne žíhanie, izotermické, rekryštalizačné, na odstránenie vnútorných napätí.
Kalenie spočíva v prudkom ochladení ohriatej súčiastky. Prudkým ochladením sa vytvárajú nové zárodky zŕn, vzniká jemná martenzitická štruktúra s vysokou tvrdosťou. Popúšťaním sa odstráni zvyškový austenit, ktorý zostal po zakalení. Úplný rozpad zvyškového austenitu možno dosiahnuť nízkoteplotným tepelným spracovaním.
Cementovanie je proces nasycovania povrchu súčiastok uhlíkom. Používa sa k tomu tuhé, kvapalné alebo plynné médium. Cementovaním sa výrazne zvýši tvrdosť povrchovej vrstvy, pričom jadro ostáva húževnaté.
Difúzne chrómovanie je nasycovanie povrchu chrómom. Dosahuje sa veľmi dobrá odolnosť povrchu pri korózii
Nitridovanie je nasycovanie povrchu dusíkom, čoho výsledkom je vznik tvrdých nitridov. Používa sa tam, kde je povrch mechanicky a tribologicky namáhaný .

Kľúčové slová:

výrobné technológie

brúsny kotúč

rezné odmienky

zváranie

rezanie kyslíkom

sústruženieObsah:
 • 1. Druhy tepelného spracovania a priebeh teplôt v závislosti na čase
  2. Spájkovanie, druhy spájok, tepoty spájkovania
  3. Definujte technológie, ktoré menia tvar polovýrobku
  4. Princíp hobľovania a obrážania - rezné podmienky
  5. Metódy obrábania závitov
  6. Princíp foriem na liatie do piesku
  7. Typy brúsnych kotúčov
  8. Princíp odlievania metódou vytaviteľného modelu
  9. Definícia stlačenia tresky
  10. Druhy frézovacích strojov
  11. Znázornite štruktúru brúsneho kotúča
  12. Postup sústruženia
  13. Podstata rezania kyslíkom
  14. Druhy delenia pílami, stroje, geometria nástrojov
  15. Podstata frézovania - rezné podmienky
  16. Naznačte druhy kovacích prác
  17. Druhy zvárania elektrickým oblúkom
  18. Definujte postup liatia do pieskových foriem
  20. Naznačte princíp strihania a tvar strižnej plochy, možnosti presného strihania
  21. Opíšte princíp rotačného kovania
  22. Vymenujte a definujte súčasné princípy delenia polovýrobkov
  23. Odformovanie a čistenie odliatkov
  24. Charakterizujte vady pri brúsení
  26. Vady odliatkov
  27. Charakterizujte technológie ktoré menia vlastnosti súčiastok
  28. Druhy kovacích lisov
  29. Typy odliatkov podľa zložitosti
  31. Metódy kontroly zvarov, typy zvarov
  32. Technológie brúsenia
  33. Typy meradiel na meranie súčiastok - presnosť
  34. Znázornite spôsoby orovnávania brúsnych kotúčov
  36. Geometria skrutkovitých vrtákov
  39. Princíp vystrihovania, strižné plány
  41. Definujte súčasné elektrofyzikálne metódy obrábania
  42. Podstata superfinišovania. Tvar stôp na obrobenej ploche
  44. Základné metódy obrábania ozubených kolies
  45. Druhy fréz (80,81)
  46. Charakterizujte technológiu obrábania vodným prúdom
  47. Princíp preťahovania a pretlačovania, geometria nástrojov
  49. Princípy tlakového a odstredivého liatia
  50. Definujte technológie ktoré menia rozmer polovýrobku
  51. Naznačte princíp valcovania závitov. Výhody
  52. Podstata zvárania plameňom, úprava dielcov pred zváraním
  53. Definujte účelové procesy výroby súčiastok
  54. Delenie polovýrobkov plastickou deformáciou