Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Ťahák na Živnostenské a obchodné právo

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8166
Posledná úprava
02.02.2018
Zobrazené
1 804 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Živnosť

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Živnosťou nie je:
a) prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom, 1)
b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi 2) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
c) vykonávanie liečiteľskej činnosti,
d) činnosť pri výkone povolaní
1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov 2a) okrem očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,
2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat, 3)

Kľúčové slová:

živnosť

rozdelenie živností

omeškanie

zmluva o dielo

mandátna zmluva

nekalá súťažObsah:
 • Živnosť
  Živnosťou nie je:
  Podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:
  Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
  Rozdelenie živností
  Živnostenské oprávnenie
  Živnostenské oprávnenie zaniká
  Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy
  Omeškanie dlžníka
  Urok z omeškania
  Nadobudnutie vlastníckeho práva
  Zmluva o dielo
  Mandátna zmluva
  Druhy nekalej súťaže
  Obchodné záväzkové vzťahy