Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Sociálna politika - vypracované otázky vo forme ťaháku

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
80 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8186
Posledná úprava
06.02.2018
Zobrazené
3 027 x
Autor:
lulumik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Princípy sociálnej politiky
Princíp sociálnej spravodlivosti: spravodlivosť má svoje objektívne východiská stanovené myšlienkami humanizmu. Spravodlivosť sa vo všeobecnosti uvádza ako právna a sociálna. Právna súvisí s právnymi normami a sociálna s pravidlami, na základe ktorých sa v spoločnosti rozdeľujú a prerozdeľujú predpoklady a prostriedky verejného blahobytu medzi jednotlivé subjekty. Čiastkové princípy sociálnej spravodlivosti: výkonový, rovnosti, súladu medzi vstupmi a výstupmi, rovnakých príležitostí, potrebnosti. V súčasnej etape transformácie je jednoznačné, že prioritu má výkonový princíp.
Princíp sociálnej solidarity: je založený na vzájomnej podpore, harmonickej spolupráce medzi ľuďmi. Vychádza z tézy, že človek je svojou existenciou i čiastočne odkázaný na druhých. Je výrazom ľudského porozumenia, súdržnosti, zodpovednosti a pospolitosti. Vychádza zo slobodnej vôle ľudí a ich ochoty podriadiť sa záujmom širokého spoločenstva.

Princíp subsidiarity: znamená, že každý subjekt je povinný najprv si pomôcť sám, a keď túto možnosť nemá, musí mu pomôcť rodina. Rodina si tiež má pomáhať sama svojimi silami. Keď si nevie pomôcť, žiada o pomoc iné spoločenstvá (priateľov, charitu, a nakoniec štát). Keď sú všetky pomoci vyčerpané, pomáha štát. Tento princíp teda znamená, že všetky sociálne inštitúcie, i štát, sú tu pre človeka, a nie naopak.
Princíp participácie: ide o to, aby občania mali reálnu možnosť podieľať sa na tom, čo bezprostredne ovplyvňuje ich život (staroba, choroba, zdravie, nezamestnanosť). Človek prestáva byť pasívnym príjemcom sociálnej politiky a sám sa na jej tvorbe podieľa a spolurozhoduje o jej realizácii.

Kľúčové slová:

sociálna politika

socialny

politika

životné minimum

hmotná núdzaObsah:
 • 1. Princípy sociálnej politiky
  2. Funkcie sociálnej politiky
  3. Nástroje sociálnej politiky
  4. Hladiny životného minima
  5. Metódy stanovenia životného minima
  6. Výška životného minima
  7. Prístupy k meraniu chudoby
  8. Sféry kvality života
  9. Aktívna politika trhu práce
  10. Pasívna politika trhu práce
  11. Sociálne zabezpečenie
  12. Podsystémy sociálneho zabezpečenia
  13. Hmotná núdza + riešenia
  14. Sociálna núdza + riešenia
  15. Úrovne sociálnej prevencie
  16. Rodinná politika na Slovensku
  17. Finančné nástroje v bytovej politike
  18. Čo je podniková sociálna politika, čím sa financuje, sociálny fond
  19. Determinanty zdravia
  20. Modely zdravotného stavu vo svete a na Slovensku