Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Politológia - ťahák na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36333
Posledná úprava
01.04.2019
Zobrazené
193 x
Autor:
1kajko1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. POJEM POLITIKA, ZÁKLADNÉ FÁZY POLITICKÉHO VÝVOJA

Politika
-proces a metóda záväzného rozhodovania určitej skupiny ľudí, ktoré smeruje k dosiahnutiu istého cieľa
-má schopnosť cieľavedome pôsobiť, usmerňovať, donucovať, organizovať, regulovať a kontrolovať spoločenské procesy, ľudí a organizácie, vnucovať im svoju vôľu, prinútiť ich ku chcenému spránaniu v záujme dosiahnutia istých hodnôt a cieľov - uplatňovať mocenský vplyv
-úzko spojená so systémom donucovacích, represívnych, organizačných, normotvorných, kontrolných a informačných nástrojov a inštitúcií
-jadrom, funkciou a atribútom politiky je moc → politológia = veda o moci
FUNKCIE : regulátor spoločenských konfliktov, regulátor vzťahu medzi vládnucími a ovládanými - medzi politickou reprezentáciou a občanmi, spravovanie verejných vecí občanmi
Základné prístupy skúmania politiky
1.Vývojový dynamický prístup :
-skúma veci v dynamike (pohybe), umožňuje určiť a hlbšie analyzovať podmienky, determinanty a fakty ktoré vedú alebo sú príčinou zrodu, fungovania, rozvoja a zániku politiky ako celku, alebo jej jednotlivých elementov, procesov, vzťahov či stránok, rozlišije 3 fázy politického vývoja - vznik, fungovanie a rozvoj, zánik
2.Systémový - statický prístup:
polit. systém chápe ako súhrn elementov, vzťahov, procesov a javov, ktorý je zacyklovaný
sytémovo-komunikatívny prístup : skúma systém ako celok a ako komunikuje s vonkajším prostredím, ide o komunikáciu medzi prírodný a spoločenským prostredím na jednej strane a systémom na strane druhej
systémovo-štrukturálny prístup : skúma jednotlivé štruktúrne podsystémy, zisťuje ši má systém aj podsystémy a tie ďalšie elementy, skúma organizáciu elementov a vzťahy medzi nimi. Politický systém = súhrn politických organizácií, noriem a hodnôt, pri skúmaní vzťahov medzi elementami sa uplatňujú 2 roviny - horizontálna =subordinačná a vertikálna = komunikačná (medzi elementami na rovnakej úrovni)
systémovo - funkčný prístup : umožňuje definovať miesto, úlohu a funkcie prvkov politického systému, ktoré sú spolu prepojené, funkcia ako objektívny jav je to, čo je nevyhnutné
3.Sieťový prístup :
-je holistickou paradigmou, je preň rozhodujúci celok, nie formálne vzťahy medzi elementami, dôležité je sieťové prepojenie = vzťahy, ktoré sú nevyhnutné a plnia určitú funkciu, čím pevnejšie sú sieťové prepojenia, tým je systém stabilnejší.

Kľúčové slová:

politika

znaky štátu

volebný proces

demokraciaObsah:
 • 1. POJEM POLITIKA, ZÁKLADNÉ FÁZY POLITICKÉHO VÝVOJA
  2. POLITICKÝ VÝVOJ A JEHO ZÁKLADNÉ FÁZY
  3. MECHANIZMUS MOCENSKO - POLIOTICKÉHO VÝVOJA
  4. POLITICKÁ MOC A ŠTÁTNA MOC
  5. ŠTRUKTÚRA POLITICKÉHO SYSTÉMU SPOLOČNOSTI
  6. ŠTRUKTÚRA ŠTÁTNEHO SYSTÉMU
  7. ZÁKLADNÉ FUNKCIE ŠTÁTU
  8. POLITICKÁ LEGITIMITA A LEGALITA
  9. SUVERENITA ĽUDU A SUVERENITA ŠTÁTU
  10. ŠTRUKTÚRA VEREJNEJ SPRÁVY. CENTRALIZÁCIA A DECENTRALIZÁCIA
  11. ZNAKY ŠTÁTU
  12. KLASIFIKÁCIA ŠTÁTU
  13. PREZIDENTSKÁ FORMA VLÁDY
  14. POLOPREZIDENTSKÁ FORMA VLÁDY
  15. PARLAMENTNÁ FORMA VLÁDY
  16. DEMOKRACIA AKO FORMA VLÁDY
  17. PRIAMA A NEPRIAMA DEMOKRACIA
  18. VOĽBA A REPREZENTÁCIA
  19. POLITICKĚ STRANY, KLASIFIKÁCIA A FUNKCIE
  20. NÁSTROJE FUNGOVANIA POLITICKÝCH STRÁN
  21. VOLEBNÝ PROCES
  22. VAČŠINOVÝ A POMERNÝ VOLEBNÝ SYSTÉM