Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Podniková ekonomika - vypracované otázky vo forme ťaháku

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8989
Posledná úprava
18.05.2018
Zobrazené
1 550 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základný motív podnikania podľa modernej teórie podnikania
Autori : Kirzner, Schultz, Leibenstein
Moderná teória podnikania chápe podnikanie ako činnosť, ktorá sa zameriava na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike
- zisk sa v modernej teórii podnikania považuje za základný motivačný faktor. Podnikanie stále zostáva tvorivou činnosťou.
Podnikanie sa zameriava na vyhľadávanie medzier na trhu, ktoré môžu predstavovať ekonomické príležitosti pre podnikateľa.
- Požiadavky, ktoré kladie moderná teória podnikania na podnikateľa :
o podnikateľ musí poznať ekonomické príležitosti súčasného alebo aj budúceho trhu a mať ideu ako tieto príležitosti využiť
o podnikateľ musí poznať právne aspekty podnikania
o podnikateľ musí zvoliť správny čas pre vstup na trh s odhadom na príležitosti, stav konkurencie (súčasnú ale aj perspektívnu)
o podnikateľ musí byť technicky, osobnostne a finančne pripravený na podnikanie
o podnikateľ musí mať pripravený podnikateľský zámer

Kľúčové slová:

ekonomika

teória podnikania

podnikové ciele

časové odpisy

obežný majetok

podkapitalizovanie

transformačný systém

optimálna výškaObsah:
 • Základný motív podnikania podľa modernej teórie podnikania
  Objektívne a subjektívne predpoklady podnikania
  Znaky podnikania podľa obchodného zákonníka
  Znaky podniku nezávislé od hospodárskeho systému
  Znaky podniku závislé od hospodárskeho systému
  Okolie podniku - vertikálne a horizontálne väzby
  Klasifikácia podnikových cieľov
  Životný cyklus podniku
  Rozdiel medzi konsolidáciou a sanáciou
  Druhy zániku podniku
  Poradie uspokojovania veriteľov pri konkurze
  Najčastejšie kritériá klasifikácie podnikov
  Výhody a nevýhody malých a veľkých podnikov
  Právne formy podnikania v SR
  Hlavné znaky, výhody a nevýhody živnosti, v.o.s., k.s., s.r.o., a.s. a druž.
  Klasifikácia neobežného majetku:
  Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok
  Štyri triedenia neobežného majetku
  Oceňovanie neobežného majetku
  Druhy opotrebenia neobežného majetku:
  Výpočet stupňov opotrebenia neobežného majetku
  Koncepcie odpisovania neobežného majetku
  Základné metódy odpisovania
  Druhy časových odpisov
  Spôsoby zrýchleného odpisovania vo svete
  Rozdiel medzi daňovými, účtovnými a kalkulačnými odpismi
  Metodika úpravy daňového základu pri použití účtovných odpisov
  Výpočet využitia neobežného majetku (extenzívne, intenzívne a integrálne)
  Definícia a členenie obežného majetku
  Obrat (kolobeh) obežného majetku
  Výpočet normatívov obežného majetku
  Kapitálová štruktúra
  Členenie vlastného kapitálu
  Členenie cudzieho kapitálu
  Prekapitalizovanie a podkapitalizovanie
  Podnikový transformačný systém
  Primárne a podporné činnosti podnikateľského systému
  Druhy väzieb medzi podnikovými činnosťami
  Výpočet optimálnej výšky dodávky