Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Obchodné právo - ťaháčik

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42087
Posledná úprava
12.05.2013
Zobrazené
706 x
Autor:
veronika.nika35
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spôsobilosť: na právne úkony sa v zmysle občianskeho práva získava plnoletosťou, dovŕšením 18 rokov veku, skôr iba v prípade uzavretia manželstva rozhodnutím súdu. Orgánom oprávneným robiť v mene spoločnosti právne úkony je štatutárny orgán.

Zmluvné zastúpenie v obchodných vzťahoch: môže vzniknúť na základe udelenia plnej moci alebo udelenia prokúri. Zástupcom konajúcim na základe plnomocenstva môže byť tak FO ako aj PO. FO koná ako zástupca osobne. PO, koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu.

Prokúra: je osobitným druhom plnej moci typickým pre obchodné vzťahy. Má charakter generálneho plnomocenstva, rozsah ktorého je vymedzený priamo zo zákona.

Prokurista: je oprávnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Prokúrou môže byť poverená iba FO, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
...

Kľúčové slová:

obchodné právo

zmluvné zastúpenie

prokúra

prokurista

obchodné tajomstvo

hospodárska súťaž

nekalá súťaž

živnosťObsah:
 • Spôsobilosť
  Zmluvné zastúpenie v obchodných vzťahoch
  Prokúra
  Prokurista
  Obchodné tajomstvo
  Hospodárska súťaž
  Nekalá súťaž
  Nekalou súťažou je najmä
  Klamlivá reklama
  Obchodný register
  OR Má trojaký význam
  Účtovníctvo
  Poznáme 2 druhy účtovníctva
  Predmet účtovníctva
  Živnosť
  Záväzkové právo
  Obchodný záväzok
  Právny úkon
  Zmluva o budúcej zmluve
  Návrh na vydanie platobného rozkazu
  Zmluva o predaji podniku
  Zmluva o uložení veci
  Zmluva o skladovaní