Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Obchodné podnikanie

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
neznámy
ID projektu
19949
Posledná úprava
04.03.2009
Zobrazené
1 011 x
Autor:
genius
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Podnikanie, podnik, podnikateľ, obchodné podnikanie, zákony, ktoré vymedzujú obsah podnikateľskej činnosti.
Podnikanie – je sústavná činnosť, samostatná činnosť, na vlastnú zodpovednosť, uskutočňuje sa na vlastné meno /obchodné meno podnikateľa/ za účelom dosiahnutia zisku
- podľa ekonóma Petera Drakera je podnikanie úspešné tvorivé rozvíjanie firmy v konkurenčnom prostredí trhového hospodárstva.
Podnik – zahŕňa všetky subjekty podnikania, čiže podnikateľské subjekty s právnou subjektivitou, ale i i podniky jednotlivcov. Podniky slúžia výrobe vecných statkov a služieb a na uspokojenie ľudských potrieb. Poznáme dva znaky podniku: 1. všeobecné znaky podniku – nezávisia od centrálne plánovaného trhového hospodárstva – patria sem kombinácia výrobných faktorov, princíp hospodárnosti a finančná rovnováha. 2. špecifické znaky podniku – závisia od trhového hospodárstva –sú nasledovné znaky: súkromné vlastníctvo, autonómia a ziskovosť.
Obchod /Business/
1. je definovaný ako záväzkový vzťah medzi dvomi podnikateľmi navzájom – mal by sa robiť na základe zmluvy
2. záväzkový vzťah medzi štátnom a podnikateľmi – na základe zmluvy
vzniká z určitých zákonov vymenovaných činností /burzové obchody, atd./
Podnikateľ – 1. je osoba ktorá je zapísaná v obchodnom registri,
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského listu,
3. ten kto podniká na základe iného zákona - slobodné podnikanie, sú upravované inými predpismi
4. súkromný roľník, ktorý sa zaoberá poľnohospodárstvom
Podnikateľ prijíma riziko a chce byť samostatný – nezávislý
Obchodné podnikanie sa riadi dvomi významnými zákonmi:
- Obchodný zákonník – zákon č. 513/91 Zb.z. má už cca. 30 novelizácii
Pre obchodný zákonník bol dôležitý prechod na trhovú ekonomiku. Má tri základné časti:
1. definovanie základných kategórii – pojmov podnikanie, podnikateľ podnik
formy podnikania – personálne, kapitálové, tvorby