Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
11 nových

Kriminalistika (SBS, Typ S)

«»
Prípona
.docx
Typ
ťahák
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47605
Posledná úprava
23.09.2019
Zobrazené
176 x
Autor:
Shad
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kriminalistika

1. Čo je kriminalistická stopa, aké druhy stôp poznáme?

Kriminalistická stopa: Je každá zmena na mieste kriminalistickej relevantné udalosti, ktorá je v príčinnej súvislosti s touto udalosťou, pričom je zistiteľná, zaistiteľná a využiteľná. Jedná sa o zmeny v materiálnom prostredí alebo vo vedomí človeka.
Podstata stôp spočíva vo vzájomnom pôsobení dvoch objektov alebo objektu a subjektu. Je to vlastne prenášanie hmoty alebo energie jedného objektu na druhý objekt, pričom dochádza k premene jednej formy pohybu na inú formu alebo k. zmene štruktúry jedného alebo obidvoch objektov.
V kriminalistike sú stopy delené podľa rôznych kritérií. Základné delenie, vychádzajúci z toho, v akom prostredie sa stopy vytvorili:
a) pamäťové
1. Delenie podľa vnemov pôsobiaceho objektu (zrak, sluch, hmat, chuť, čuch)
2. Delenie podľa doby uchovania v pamäti osoby (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, pamäťová stopa).
b) materiálne delíme na daktyloskopické, biologické, trasologické, mechanoskopické, balistické, chemické, pyrotechnické, odorologické (pachové) a iné

Kľúčové slová:

Kriminalistika

Súkromná bezpečnostná služba

SBS

typ S

skúškaObsah:
 • 1. Čo je kriminalistická stopa, aké druhy stôp poznáme?
  2. Čo je kriminalistická daktyloskopia?
  3. Čo je trasológia?
  4. Aký je rozdiel medzi stopami trasologickými a stopami daktyloskopickými, ako ich budete chrániť pred poškodením alebo zničením?
  5. Čo je mechanoskopia?
  6. Čo je kriminalistická balistika?
  7. Čo je kriminalistická pyrotechnika?
  8. Čo je kriminalistická biológia?
  9. Aké sú kriminalisticko-biologické stopy, k čomu slúžia, ako ich budete chrániť pred poškodením alebo zničením?
  10. Čo je kriminalistická identifikácia?
  11. Čo je opis, aké sú jeho druhy?
  12. Čo je rekognícia, aké sú jej druhy?
  13. Čo je pátranie z kriminalistického hľadiska, aké sú druhy pátrania?
  14. Čo je ohliadka z kriminalistického hľadiska, aké sú jej druhy?