Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Kľúčové kompetencie technických predmetov I. - zkrácená verze - tahák

«»
Prípona
.docx
Typ
ťahák
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46986
Posledná úprava
02.05.2017
Zobrazené
812 x
Autor:
voto.voto
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ideálom vzdelávania by mal byť

DOBRÝ - (čestný, morálny, charakterný) MÚDRY - (vzdelaný, tvorivý) AKTÍVNY - (samostatný, pracovitý, iniciatívny) ŠŤASTNÝ - (vyrovnaný, zdravý) ZODPOVEDNÝ - (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu)

Kvalitné vzdelanie je sústava vedomostí, zručností a návykov, schopností a záujmov, postojov a hodnôt, vyplývajúcich zo systému kľúčových kompetencií, osvojenie ktorých zaisťuje plné rozvinutie osobnosti, ktorá sa realizuje v zamestnaní, osobnom a spoločenskom živote.

Kompetencia je správanie (činnosť alebo komplex činností), ktoré charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej oblasti činnosti

Kľúčové kompetencie sú najdôležitejšie kompetencie z množiny kompetencií. Sú vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré umožnia jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote.

Schopnosť je psychická vlastnosť osobnosti, ktorá je podmienkou (predpokladom) úspešného vykonávania určitej komplexnej činnosti, napr. schopnosť abstraktne myslieť, schopnosť učiť sa. Miera schopnosti závisí od vrodených predpokladov (vlôh) a získaných, osvojených predpokladov pre výkon určitej činnosti.

Zručnosť je špecializovaná schopnosť vykonávať určitú konkrétnu činnosť, napr. čítať, robiť si poznámky. schopnosť učiť sa pozostáva zo systému viacerých zručností. Zručnosť intelektuálnej povahy - spôsobilosť.

Kľúčové slová:

Kľúčové kompetencie

kognitívne kompetencie

učebné štýly

tvorivosť

intelektové schopnosti

vyučovací procesObsah:
 • Ideálom vzdelávania by mal byť
  Kognitívne kompetencie
  Kľúčové kompetencie v stredoškolskom odbornom vzdelávaní
  2. Učebné štýly
  Učebné štýly podľa prevažujúcich druhov inteligencie
  3. Moderné vyučovacie metódy
  Tvorivosť - tvorivé myslenie
  Teórie tvorivosti
  Intelektové schopnosti
  4. Moderné koncepcie vyučovacieho procesu