Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových

Financie a mena, 1.ročník, ťahák

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40515
Posledná úprava
15.07.2012
Zobrazené
2 217 x
Autor:
kata.mehes
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Teória financií
- finančná veda – významná súčasť spoločenských vied
- predmet „Financie a mena“ – úvodný predmet do problematiky finančnej vedy
- finančné prostriedky = peňažné prostriedky, cenné papiere, úvery, dotácie a pod.
- mena = peniaze štátu
- Peniaze v NH sa prejavujú v podobe:
- peňažnej zásoby (reálne peniaze hotovostné a na účtoch – ekonomické subjekty + NH ako celku
- peňažných operácií (kvantitatívna a kvalitatívna zmena peňažnej zásoby)
- finančné operácie (zmena peňažnej zásoby ekonomických subjektov – platobné, transformačné a emisné) tvoria obsahovú náplň pojmu financie
- menové operácie (zmena peňažnej zásoby NH – transformačné a emisné) tvoria obsahovú náplň pojmu mena

Druhy peňažných operácií v národnom hospodárstve
- platobné operácie - kvantitatívna zmena peňažnej zásoby ekonomického subjektu (peňažné platby)
- transformačné operácie – kvalitatívna zmena peňažnej zásoby ekonomického subjektu a NH (hotovostná a bezhotovostná, domáca a zahraničná mena)
- emisné peňažné operácie –kvantitatívna zmena peňažnej zásoby ekonomických subjektov,resp. peňažnej zásoby NH
- Platobné peňažné operácie

Z hľadiska ekonomickej podstaty majú nasledovné členenie:
1) fiškálne – zmena zásoby, obligatórny charakter (dane, clo, poplatky)
2) kreditné – dočasná zmena peňažnej zásoby
3) asekuračné – poisťovacie peňažné operácie. Majú obligatórny alebo fakultatívny charakter
4) sekuritné – nákup a predaj emitovaných cenných papierov, resp. emitovanie nových cenných papierov
5) dôchodkové – výplata pracovných, sociálnych a kapitálových dôchodkov. Ide o peňažný príjem pracovného, sociálneho a kapitálového charakteru
6) tovarovo – peňažné operácie, podstata – ekvivalentná výmena peňazí za tovar a služby (podnikové financie)
...

Kľúčové slová:

teória financií

cenne papiere

menová politikaObsah:
 • Teória financií
  Druhy peňažných operácií v národnom hospodárstve
  Subjektívna stránka financií
  Ďalšou súčasťou subjektívnej stránky sú
  Členenie financií
  Peňažný obeh a mena
  Metalická menová sústava
  Úverová menová sústava
  Sústava papierových peňazí
  Peňažná rovnováha a jej narušenie
  Menová politika a nástroje menovej politiky
  Rozhodujúce nástroje menovej politiky
  Bankový systém, centrálna banka, komerčné banky
  Funkcia centrálnej banky (nezisková inštitúcia)
  Hlavné funkcie komerčných bánk
  Členenie komerčných bánk
  Bilancia komerčnej banky
  Finančný trh, podstata, členenie, produkty
  Cenné papiere – významný nástroj finančného trhu
  Oceňovanie CP
  Funkcie verejných financií
  Zložky verejných financií
  Podstata rozpočtového hospodárenia
  Štátny rozpočet, príjmy, výdavky, fiškálna politika, štátny dlh
  Štátny rozpočet
  Verejné príjmy
  Verejné výdaje
  Členenie verejných výdavkov
  Fiškálna nerovnováha
  Miestne financie
  Finančné vzťahy medzi vládnymi úrovňami môžu mať dve podoby
  Financie účelových fondov a verejnoprospešných organizácií
  Nadnárodné fondy (fondy EÚ)
  Financie verejnoprospešných podnikov
  Podnikové financie, predmet, ciele a formy získavania kapitálu na podnikateľskú činnosť
  Financovanie podniku
  Rozdelenie výsledku hospodárenia
  Poistenie a poisťovníctvo
  Komerčné poistenie
  Podstata poistenia
  Klasifikácia poistenia
  Základné rozdiely medzi životným a neživotným poistením
  Subjekty poistného trhu
  Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie
  Systémy sociálneho zabezpečenia obsahujú nasledovné subsystémy
  Zdravotné poistenie (ZP)
  Nemocenské poistenie (NP)
  Dôchodkové poistenie (DP)
  Medzinárodné financie, menové kurzy a devízový trh, MMF, SB, Európska menová únia
  Menové kurzy a devízový trh
  Medzinárodný menový fond (MMF)
  Svetová banka (SB)
  Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)
  Európska menová únia (EMÚ)
  Konvergenčné kritériá EMÚ (tzv. Maastrichtské kritériá) sú
  Stav prípravy zavedenia Eura v SR

Zdroje:
 • Použitá literatúra - doc.Ing Viera Sysáková, doc.Ing.Valéria Nináčová - Úvod do teórie financií a meny, Bratislava 2007