Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Daňové systémy

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1151
Posledná úprava
21.03.2015
Zobrazené
2 995 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. DAŇOVÁ POLITIKA
Ciele hospodárskej politiky sú zamerané najmä na posilnenie efektívnosti pôsobenia trhového mechanizmu, zmiernenie dôchodkovej a majetkovej nerovnosti, ako aj na posilnenie vnútornej a vonkajšej stability štátu. Vnútorná stabilita štátu pôsobí na cenovú politiku, zamestnanosť, na trvalo udržateľný ekonomický rast, vonkajšia stabilita štátu pôsobí na rovnováhu jeho platobnej schopnosti, ako aj na stabilitu menových kurzov.Nevyhnutnosť vzniku daní vychádza z predpokladu, že každý spoločensky organizovaný útvar je potrebné zabezpečiť z finančného hľadiska. V trhových podmienkach dane slúžia nielen na obstarávanie finančných prostriedkov pre potreby štátu, ale ich dôležitou úlohou je aj spôsobiť na správanie podnikov a domácností s cieľom zabezpečovať hospodársku rovnováhu v štáte.Medzi najdôležitejšie neúverové príjmy štátneho rozpočtu patria dane. Daň je charakterizovaná ako povinná, zákonom určená, neekvivalentná, neúčelová, nenávratná, spravidla sa opakujúca platba, ktorú daňové subjekty odvádzajú do verejného rozpočtu štátu v určenej výške a v stanovenom termíne. Okrem daní neúverovým príjmom verejných rozpočtov sú poplatky, t.j. platby za konkrétne služby poskytované verejným sektorom - sú cenou za poskytnutie verejnej služby.Ďalším neúverovým príjmom verejných rozpočtov sú clá- sú to povinné platby platené colniciam pri prechode tovaru cez štátne hranice. Daňová politika úzko súvisí s uplatňovanou hospodárskou politikou štátu.

Kľúčové slová:

daň

daňové systémy

daňová úľava

DPH

daňová povinnosť

spotrebná daň

predmet daneObsah:
 • 1. DAŇOVÁ POLITIKA
  2. DAŇOVÉ PRAVIDLÁ
  3. DAŇOVÉ ZAŤAŽENIE
  4. DAŇOVÁ POLITIKA V PROCESE ZJEDNOCOVANIA EURÓPY
  5. DAŇ, KRITÉRIÁ ČLENENIA DANÍ
  6. ZÁKLADNÉ ZNAKY DANÍ
  7. VEDĽAJŠIE ZNAKY DANÍ