Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Študijný materiál z predmetu Strategický marketing

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47201
Posledná úprava
08.01.2018
Zobrazené
588 x
Autor:
radoslav.riso
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Podstata strategického riadenia podnikov
- je to nástroj, ktorý podnik používa na dosiahnutie svojich cieľov. Vymedzujú sa ňou dlhodobé ciele, volia postupy na ich plnenie a alokujú zdroje na ich dosiahnutie. Východiskom tvorby stratégie je analýza zákazníkov, konkurentov a schopností podniku, označená ako analýza 3C.

Analýza zákazníkov:
- Kto tvorí zákaznícku bázu podniku
- Kde a kedy zákazníci nakupujú
- Čo motivuje zákazníkov k nákupu
- Aká je segmentácia konkrétneho produktového trhu z hľadiska zákazníckych segmentov
Analýza konkurentov:
- Kto predstavuje priamych a nepriamych konkurentov podniku
- Aké stratégie konkurenti uplatňujú
- V čom spočívajú silné a slabé stránky konkurentov
- V ktorých oblastiach sú konkurenti zraniteľní
- Aké sú perspektívy vývoja konkurentov
Analýza schopností podniku:
- Aké sú silné a slabé stránky podniku v jednotlivých segmentoch , v ktorých podnik pôsobí
- Aké investície má podnik k dispozícií
- Ako možno lepšie využiť schopnosti podniku

Kľúčové slová:

Strategický marketing

študijný materiál

stratégia

marketingová stratégia

implementáciaObsah:
 • I. Podstata a vymedzenie stratégie
  II. Marketingový audit, SWOT analýza, strategická marketingová situačná analýza
  III. Typológia marketingových stratégií
  IV. Nástroje strategického plánovania
  V. Zákaznícke stratégie
  VI. Analýza konkurencie
  VII. Konkurenčné stratégie
  VIII. Portfóliové analýzy
  IX. Tvorba marketingového plánu
  X. Tvorba marketingovej stratégie
  XI. Produktová stratégia a stratégia značky
  XII. Distribučná stratégia
  XIII. Komunikačné stratégie
  XIV. stratégie podnikov z hľadiska ich pozície na trhu
  XV. Organizačné štruktúry marketingu
  XVI. Implementácia stratégie
  XVII. Marketingová kontrola
  XVIII. Medzinárodné marketingové stratégie

Zdroje:
 • D. Lesáková a kol.: Strategický marketing z roku 2014.