Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Študijný materiál z predmetu Politológia

«»
Prípona
.rar
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
47 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1230
Posledná úprava
28.06.2015
Zobrazené
4 161 x
Autor:
manintherain
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Študijný materiál z predmetu Politológia.
Súbor obsahuje seminárne práce, skriptá z Politológie, vypracované otázky ku skúške, ťaháky..
Seminárne práce sú na témy: Vojna v Perzskom zálive, Novodobá totalita, Irak a OSN, Stratégia ekonomického rastu a zamestnanosti v Európe, Charles de Gaulle, Medzinárodná politika a vojna, Konzervativizmus, Alfred Rosenberg, Alexander Dubček

Kľúčové slová:

politológia

OSN

vojna

Irak

totalita

konzervativizmus

štát

Alexander Dubček

ekonomika

dane

Charles de GaulleObsah:
 • Vojna v Perzskom zálive - seminárna práca
  Vypracované otázky ku skúške
  Ťaháky
  Novodobá totalita - seminárna práca
  Irak a OSN - seminárna práca
  Stratégia ekonomického rastu a zamestnanosti v Európe - seminárna práca
  Politológia - skriptá
  Charles de Gaulle - seminárna práca
  Medzinárodná politika a vojna - seminárna práca
  Konzervativizmus - seminárna práca
  Alfred Rosenberg - seminárna práca
  Alexander Dubček - seminárna práca

Zdroje:
 • Martin Herzán:Totalitná svetovláda
 • Texe Marrs: Projekt L.U.C.I.D. - Univerzálny systém kontroly ľudí
 • Keřkovský M., Keřkovská A.: Evropská unie - historie, instituce, ekonomika a politika
 • Aristoteles: Politika. Bratislava 1988.
 • Bárány, E.: Moc a právo. Bratislava 1997.
 • Bluma, A.: Európska integrácia. Bratislava 1994.
 • Buraj, I. a kol.: Sociálna filozofia. Vybrané kapitoly a texty. Bratislava 1993.
 • ...
 • Foucault, M.: Dozerať a trestať. Bratislava 2000.
 • Frolíková, A.: Politická kultura klasického Řecka. Praha 1990.
 • Fukuyama, F.: Konec dějin? Revue pro středoevropskou kulturu a politiku 1990 roč. 6., č. 15.
 • Gramsci, A.: Spoločnosť, politika, filozofia. Bratislava 1988.
 • Held, D.: Demokracia. minulosť, prítomnosť a možná budúcnosť. In: Filozofia 1994, č. 4.
 • Heywood, A.: Politické ideologie. Praha 1994.
 • Chalupa, V.: Základy politologie. Brno 1990.
 • ...
 • Jakš, J.: Quo Vadis Evropská unie. ETC Publishing 1998.
 • Jellinek, J.: Všeobecná státovĕda. Praha 1906.
 • Krsková, A.: Náčrt dejín európskeho politického myslenia. Bratislava 1991.
 • Křižkovský, L., Adamová, K.: Základy politologie. Praha 1992.
 • Kulašík, P.: Dejiny politického myslenia. Banská Bystrica 1997.
 • Kusý, M. a kol.: Politológia. Vybrané kapitoly. Bratislava 1998.
 • Liďák, J., Koganová, V.: Politológia pre ekonómov. Bratislava 1998.
 • ...
 • Toffler, A., Tofflerová, H.: Utváranie novej civilizácie. Politika tretej vlny. Bratislava 1996.
 • Tóth, R., Krno,S., Kulašik, P.: Stručný politologický slovník. Bratislava 1991.
 • Tóth, R.: Základy politológie. Bratislava 1994.
 • Ústava Slovenskej republiky. Bratislava 1992.
 • Vernant, J-P.: Počátky řeckého myšlení. Praha 1993.
 • Weber, M.: Politika ako povolanie. Bratislava 1990.