Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Rodová rovnosť - Diskriminácia na trhu práce

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8075
Posledná úprava
23.01.2018
Zobrazené
2 445 x
Autor:
bimbulka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonomické práva a postavenia žien na trhu práce

Determinované:

1. úrovňou vzdelania
2. Flexibilitou trhu práce - prispôsobenie sa špecifickým momentom (napr. tehotné ženy, starší, telesne postihnutí
3. Zosúladenie práce a rodinného života - muž živiteľ rodiny , žena v domácnosti, ženy by mali mať takú prácu aby sa dala zosúladiť s prácou doma
4. Stereotypné postavenie žien v spoločnosti
5. Horizontálna segregácia
6. Vertikálna segregácia

Rodová segregácia trhu práce

Je jedným z pretrvávajúcich aspektov európskeho trhu práce. Je to oddeľovanie pracovníkov podľa pohlavia v rámci jednotlivých aspektov trhu práce :
- vo vzdelaní
- zamestnávaní
- rekvalifikácii
- pracovných podmienkach
Rodová segregácia povolaní na trhu práce je sektorovanie pracovníkov do jednotlivých povolaní na základe pohlavia

Kľúčové slová:

CEDAW

Amsterdamská zmluva

Antidiskriminačný zákon

Národná stratégia pre elimináciu násila páchaného na ženách

Pekingská akčná platforma

Horizontálna a vertikálna segregácia trhu práceObsah:
 • Ekonomické práva a postavenia žien na trhu práce
  Rodová segregácia trhu práce
  Teórie o príčinách rodovej segregácie
  Inštitucionálne teórie segmentácie trhu práce
  Feministické teórie
  Meranie rodovej segregácie
  Zosúladenie pracovného a rodinného života
  Výzvy pre rodovú politiku, rodinnú politiku
  Filozofia ústretovosti k rodine
  Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 - 2010 (ROAD, MAP)
  Ciele prioritných oblastí:
  Európska politika zamestnanosti
  Získavanie financií z EF
  Zamestnávateľ
  Východisková situácia
  Legislatívne ustanovenia podporujúce zosúladenie pracovného a rodinného života.
  Podporné legislatívne opatrenia
  Návrhy opatrení
  Násilie páchané na ženách
  Príčiny domáceho násilia
  OSN v oblasti násilia
  Dokumenty OSN
  Ostatné aktivity a dokumenty
  Dokumenty vlády SR k domácemu násiliu
  Trestný poriadok
  Zákon o priestupkoch
  Občiansky súdny poriadok
  Občiansky zákonník
  Zákon o sociálnej pomoci
  Zákon o odškodnení
  Obchodovanie s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi
  Situácia v Slovenskej republike

Zdroje: