Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových

Ekonomika soc. pracovnikov

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39027
Posledná úprava
04.04.2019
Zobrazené
373 x
Autor:
miro.kollar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vznik ekonómie
• Ekonómia ako veda so svojím predmetom skúmania a presne vymedzenými termínmi má iba dačo vyše 230 ročnú tradíciu.
• Jej vznik sa spája s rokom 1776 keď škótsky učenece Adam Smith vydal dielo s ekonomickým obsahom - Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov.
• V súčastnosti sa za najúspešnejšie dielo ekonómie považuje práca P.A. Samuelsona - Ekonómia - ktorá vyšla v roku 1948 a doteraz už bola 14x vydaná (v slovenskom jazyku 1992).
Čo je ekonómia?
• Ekonómia sa zaoberá ľudskou činnosťou teda patrí k vedám o človeku - spoločenská veda.
• Používa však množstvo matematických a štatistických metód a výpočtov, kde platia presné zákony.
• Tým sa zaraďuje aj do kategórie prírodných vied.
• Ekonomická činnosť má priami vplyv na prírodu, pretože z nej čerpá hlavné zdroje na uspokojovanie ľudských potrieb.
• Ekonómia sa teda nachádza na rozhraní medzi vedami spoločenskými a vedami o prírode.
Ekonómia
• Ekonómia = oikos-dom, nomos- zákon,
• Skúma ekonomické vzťahy vznikajúce medzi subjektami, vyslovuje prognózy a formuluje ekonomické zákony
• Definícia: Ekonómia je skúmanie ako ľudia a spoločnosť rozhodujú o využití vzácnych zdrojov, ktoré môžu mať alternatívne použitie, na výrobu rôznych komodít a na ich distribúciu pre súčasnú alebo budúcu spotrebu, medzi rôzne osoby a skupiny v spoločnosti.
Delenie ekonómie
• Pozitívna ekonómia: zaoberá sa javmi, ktoré sú vedeckými metódami dokázateľné, teda tým čo je.
• Normatívna ekonómia: vysvetľuje aká by mala byť ekonomická realita.
• Mikroekonómia: opisuje správanie jednotlivca, podniku, podniku firiem.
• Makroekonómia: vysvetľuje vzťahy medzi základnými makroekonomickými veličinami napr.: nezamestnanosť, HDP, inflácia atď.

Kľúčové slová:

ekonomika

ekonómia

funkcia peňazíObsah:
  • Otázky a odpovede z Ekonomiky a ekonómie