Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Daňovníctvo - prezentácie pre 3. ročník

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
96 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38697
Posledná úprava
02.03.2013
Zobrazené
1 313 x
Autor:
silvuskakovacova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I. Všeobecná časť
a) Vymedzenie problematiky
- charakteristika daní
- základné a doplnkové prvky daňovej techniky
- klasifikácia daní
b) Vymedzene daňového systému zo systémového hľadiska:
- daňová teória
- daňová politika
- daňové právo (daňové zákony, smernice, vyhlášky atď.)
- daňová sústava
- daňová správa a kontrola
II. Daňová sústava Slovenskej republiky
- ciele daňovej reformy Slovenskej republiky od 1.1.2004
- súčasná daňová sústava SR platná po reforme od 1.1.2004 až po súčasnosť
1. Zdanenie príjmov fyzických osôb
- základná charakteristika a východiská zdanenia
- základné a doplnkové prvky daňovej techniky
- správa daní
2. Zdanenie príjmov právnických osôb
- základná charakteristika a východiská zdanenia
- základné a doplnkové prvky daňovej techniky
- správa daní
3. Daň z pridanej hodnoty
- uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike po vstupe do EÚ
- princípy uplatnenia DPH (princíp pôvodu, princíp určenia)
- základná charakteristika a východiská zdanenia
- základné a doplnkové prvky daňovej techniky
- správa daní
4. Spotrebné dane
- uplatňovanie spotrebných daní v Slovenskej republike po vstupe do EÚ
- princípy uplatnenia spotrebných daní
- základná charakteristika spotrebných daní
- základné a doplnkové prvky daňovej techniky
a) daň z minerálnych olejov
b) daň z piva
c) daň z vína
61
d) daň z liehu
e) daň z tabakových výrobkov
f) daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
- správa daní
5. Majetkové dane
- základné ekonomické zámery zdanenia majetku:
a) daň z motorových vozidiel
- základné a doplnkové prvky daňovej techniky
- správa dane
b) daň z nehnuteľností
- základné ekonomické ciele zdanenia prostredníctvom:
• dane z pozemkov,
• dane zo stavieb,
• dane z bytov
- základné a doplnkové prvky daňovej techniky
- správa dane
c) ostatné dane – miestne dane
III. Aktuálne otázky daňového systému SR
- základné ciele a zámery daňovej politiky SR od roku 2004 až po súčasnosť
- zhodnotenie súčasného daňového systému SR
- aktuálne zmeny v daňovej sústave SR
- základné tendencie vo vývoji daňových systémov vo svete a na Slovensku

Kľúčové slová:

dane

daňová sústava