Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 197   projektov
14 nových

Vodné ekosystémy

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41918
Posledná úprava
20.03.2014
Zobrazené
691 x
Autor:
Triceratops
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Informácie a fakty pri zostavovaní projektu stredoškolskej odbornej činnosti sme čerpali nielen z dostupnej literatúry, ale aj prostredníctvom rôznych dokumentárnych filmov a z internetu. Snažili sme sa o logické zosumarizovanie množstva informácií.

V úvodnej časti práce sme si vysvetlili pojmy ako voda, hydrológia, hydrosféra pre lepšie porozumenie problematiky, ktorej sa venujeme. V ďalšej časti sme rozobrali možné spôsoby revitalizácie a obnovy vodných ekosystémov ako vodné toky, údolné nivy a mokrade.

V praktickej časti sme realizovali prieskum zameraný na vedomosti študentov k tejto problematike.

Dúfam, že všetkých práca zaujme a každý, kto ju bude čítať, sa zamyslí nad tým ako prispieva k ochrane nášho vodného ekosystému.

Kľúčové slová:

SOČ

vodný

ekosystém

Ledňáček

voda

funkcie

znečistenie

niva

obnova

údolie

revitalizáciaObsah:
 • Úvod 1
  Metodika práce 2
  1. Voda 3
  1.1. Základné pojmy 3
  1.2. Výskyt vody a jej zásoby 6
  1.3. Funkcie vody 7
  1.4. Zloženie vody 7
  1.5. Znečistenie vody 7
  2. Revitalizácia vodných tokov a riečnych nív 8
  2.1. Obnova ekologicky stabilnej údolnej nivy 9
  2.1.1. Údolná niva 9
  2.2. Obnova funkcie povodí 11
  2.2.1. Ciele obnovy 11
  2.3. Obnova mokraďových ekosystémov 11
  2.3.1. Členenie mokradí 11
  3. Prírodné čistiarne odpadových vôd 12
  3.1. Princíp prírodného spôsobu čistenia 12
  4. Spevňovanie brehov pomocou vŕb, jelší a iných drevín 12
  5. Projekt „LEDŇÁČEK“ 15
  Záver 32
  Použitá literatúra 34
  Prílohy 35

Zdroje:
 • Fehér, A, 2006, Prírodné zdroje, ich využitie a ochrana. SPU, Nitra
 • Demo, M., Látečka M. a kol., 2004, Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine. SPU, Nitra
 • Králová, H. 2001, Řeky pro život. Revitalizace řek a péče o nivné biotopy. ZOČSOP Veronica, Brno
 • Šálek, J. 1999. Navrhovaní aprovozovaní vegetačních kořenových čistíren. Metodiky pro zemědelskou praxi 2/199, Ústav zemědelských a potravinářských informací, Praha
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2003, Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2003. MŽP Bratislava, VÚVH Bratislava
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2009, Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2009. MŽP Bratislava, VÚVH Bratislava