Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Trest smrti

«»
Prípona
.zip
Typ
SOČ
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
3,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39239
Posledná úprava
02.12.2012
Zobrazené
2 163 x
Autor:
vcielocqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tento projekt obsahuje: celú vypracovanú sočku na tému Trest smrti, referát k nej, prezentáciu k nej, sprievodný text k prezentácií.

Trest smrti je právoplatné zbavenie života, najčastejšie za obzvlášť závažné trestné činy.

Trest smrti, ako to potvrdili dlhoročné diskusie medzi jeho prívržencami a odporcami, je jedným z najrozporuplnejších inštitútov trestného práva. Diskutabilná však nie je len jeho samotná podstata, ale aj najvhodnejší prístup pri hľadaní odpovede na ťažko riešiteľnú otázku, ako s trestom smrti naložiť. V poslednom období začína v odborných kruhoch prevládať názor o nevyhnutnosti podriadiť právne a kriminologické aspekty trestu smrti výhradne filozofickým a sociálnym úvahám. Dilemu zachovať, či zrušiť trest smrti možno vraj prekonať len vtedy, ak trest smrti nebudeme posudzovať iba ako inštitút trestného práva, ale predovšetkým ako kategóriu etickú, ako výraz mravných postojov k hodnote ľudského života. S etickým statusom trestu smrti sa zvýrazňuje zodpovednosť každého občana za trest smrti, pretože je vykonávaný podľa zákona vládou, ktorej autoritu občan uznáva.

Túto tému sme si zvolili pretože je krajne kontroverzná, dôsledky uplatnenia tohto trestu sú nezvratné. Vyvstáva otázka, či je hrdelný trest konzervatívna agenda, keďže sa uplatňoval prakticky počas celých dejín ľudstva.

Po tisícročia bol najvyšším trestom. Bol základným prvkom represívnych systémov, trestom v právom zmysle slova exemplárnym, ktorý mal jedincov pokladaných za nenapraviteľných a nebezpečných definitívne vyradiť zo spoločnosti. Na počiatku bola pravdepodobne osobná pomsta. Zabitie páchateľa bolo morálnym a spravodlivým činom odplaty a zárukou udržania poriadku. S postupným upevňovaním, centralizáciou autority dochádzalo k čoraz väčšiemu obmedzovaniu súkromnej pomsty a toto právo prináleží dnes skoro výlučne štátu pretransformované do podoby zákonného trestu.

Kľúčové slová:

trest

smrť

gilotína

slovensko

elektrické kreslo

dejiny

súčasnosť

trestné právoObsah:
 • 0 Úvod 5
  1 Dejiny 6
  1.1 Starovek 6
  1.1.1 Biblia 6
  1.1.2 Staroveké Grécko 6
  1.1.3 Staroveký Rím 7
  1.2 Stredovek 7
  1.3 Novovek 8
  2 Súčasnosť 9
  2.1 Štáty, kde trest smrti pretrváva 9
  3 Spôsoby výkonu trestu smrti 10
  4 Stav na Slovensku 11
  5 Argumenty za a proti trestu smrti 12
  5.1 Zhrnutie argumentov za a proti 13
  6 Dotazník 14
  6.1 Vyhodnotenie 14
  7 Záver 15
  7.1 Zhrnutie 15
  8 Resumé 16
  9 Zoznam použitej literatúry 17
  Prílohy
  Príloha A – Záruky garantujúce ochranu práv
  Príloha B – Spôsoby výkonu trestu smrti
  Príloha B.1 – Gilotína
  Príloha B.2 – Obesenie
  Príloha B.3 – Zastrelenie
  Príloha B.4 – Plynová komora
  Príloha B.5 – Elektrické kreslo
  Príloha B.6 – Smrtiaca injekcia
  Príloha C – Dotazník k trestu smrti
  Príloha C.1 – Tabuľka

Zdroje: