Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Kritika morálky buržoáznej spoločnosti vo francúzskej realistickej literatúre

«»
Prípona
.zip
Typ
SOČ
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
606
Posledná úprava
16.06.2021
Zobrazené
2 891 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Téma zaoberajúca sa morálkou vo francúzskej realistickej literatúre ma oslovila, pretože v minulosti som sa stretla s dielom Honoré de Balzaca - Otec Goriot a tiež som mala možnosť vidieť sfilmovanú podobu románu Červený a čierny od Stendhala. Keďže obe práce ma veľmi zaujali, zvolenie danej témy bol pre mňa opätovný návrat, a tým aj hlbšie venovanie sa vybranému problému.
Práca presnejšie a podrobnejšie spracúva tému, ktorá je okrem iného aj súčasťou maturitnej otázky zo slovenského jazyka a literatúry. Jej hlavnou úlohou je poskytnúť rozsiahlejšie poznatky pri zaoberaní sa morálnou otázkou v danom literárnom období.
V práci som sa snažila na porovnaní dvoch autorov a ich diel dosiahnuť vykreslenie morálky buržoáznej spoločnosti v súčasnom Francúzsku.
So žiadnymi väčšími ťažkosťami som sa nestretla.
...
Pri zostavovaní práce som sa zamerala na charakterizovanie kritického realizmu vo Francúzsku, života a diela dvoch vybraných autorov z daného obdobia - Stendhala a Balzaca. Samostatná analýza ich tvorby a rozsiahlejšie venovanie sa konkrétnym typom postáv, prostrediu postupne prechádza do komparácie týchto dvoch spisovateľov a ich diela, a napokon do generalizácie v závere práce.
Informácie som čerpala z literatúry z Mestskej knižnice v Partizánskom, z internetu alebo zo školskej knižnice.
...

Kľúčové slová:

Stendhal

Balzac

Honoré de Balzac

francúzska literatúra

realizmus

kritický realizmus

buržoázia

román

Červený a čierny

spoločenská morálka

Ľudská komédia

Otec GoriotObsah:
 • 1.Úvod -1-
  2.Metodika -2-
  3.Vlastná práca -3-
  3.1 Kritický reaizmus -3-
  3.2 Stendhal -4-
  3.2.1 Život -4-
  3.2.2 Dielo -4-
  3.2.3 Červený a čierny -5-
  3.2.4 Štýl -5-
  3.2.5 Hrdina -6-
  3.2.6 Julien sorel -6-
  3.2.7 Kritika spoločenskej morálky -7-
  3.3 Honoré de balzac -9-
  3.3.1 Život -9-
  3.3.2 Dielo -9-
  3.3.3 Otec goriot -10-
  3.3.4 Štýl -10-
  3.3.5 Hrdina -11-
  3.3.6 Eugéne de rastignac -11-
  3.3.7 Kritika spoločenskej morálky -12-
  3.4 Porovnanie diela balzaca a stendhala -13-
  4.Záver -14-
  Bibliografia -15-
  Obrazová príloha -16-

Zdroje:
 • Balzac, H. de:Otec Goriot. Bratislava, Tatran 1966
 • Fischer, J. O.: Kritický realismus. Praha, Svoboda 1979
 • Knězek, L. a kol.: Encyklopédia literárnych diel. Bratislava, Obzor 1989
 • Pišút, M. a kol.: Dejiny svetovej literatúry I. Bratislava, Osveta 1963
 • Stendhal: Červený a čierny. Bratislava, Tatran 1977
 • Vantuch, A. a kol.: Dejiny francúzskej literatúry. Bratislava, CAUSA editio 1995.
 • http://www.studentske.sk
 • http://www.maturita.cz