Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Teória práva

«»
Prípona
.rar
Typ
skriptá
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
19,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4188
Posledná úprava
08.06.2017
Zobrazené
3 618 x
Autor:
triniti007
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Právo v objektívnom slova zmysle
-určitý súbor právnych noriem, teda všeobecne záväzných pravidiel správania sa. ktoré vyjadrujú vôľu alebo predstavu zákonodarcu o tom aké pravidlá majú byť, ktoré sú vydané v osobitnej štátom uznanej forme, z ktorých dodržanie týchto pravidiel je vynútiteľné
Právo v subjektívnom slova zmvsle
- synonymum oprávnenie, nárok
- právo sa spája s osobami
- je oprávnenie, ktoré patrí určitej osobe a to v intenciách práva v objektívnom slova zmysle (napr.: Predávajúci má dodať kupujúcemu tovar, kupujúci ma právo na to, aby mu tovar bol dodaný, toto právo vyplýva zo Zákona)
- tieto subjektívne práva, ktoré vyplývajú z objektívneho práva musia byť vymožitelné (mám právo na zľavu ale bolo by to zbytočné keby som si to právo nemohla reálne uplatniť, a pokiaľ by som nemohla toto právo reálne dosiahnuť /napr. niekto mi nebude chcieť zaplatiť hodi mám na to právo)
-toto právo je vymožiteľné a uplatniteľné a to na súde. alebo inom orgáne (obecný úrad = niektoré práva...)
-protipólom tohto práva je POVINNOSŤ = tieto povinnosti je povinné platiť, rešpektovať, dodržiavať
Právo v zmvsle pravidiel správania sa
- predstavuje pravidlá, ktoré sa vytvorili v spoločnosti
- právo vyjadruje predstavu väčšiny, môže sa meniť
- pravidlá sú také, že zodpovedajú potrebám väčšiny
- Zbierka zákonov = obsahuje normatívne texty, je prístupná každému občanovi

Kľúčové slová:

právo

právna norma

správanie sa

zbierka zákonov

súdObsah:
 • pravo01.jpg
  pravo02.jpg
  pravo03.jpg
  pravo04.jpg
  pravo05.jpg
  pravo06.jpg
  pravo07.jpg
  pravo08.jpg
  pravo09.jpg
  pravol0.jpg
  pravoll.jpg
  pravol2.jpg
  pravol3.jpg
  pravol4.jpg
  pravol5.jpg
  pravol6.jpg
  pravol7.jpg
  pravol8.jpg
  pravol9.jpg
  pravo20.jpg
  pravo21.jpg
  pravo22.jpg
  pravo23.jpg