Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

športová antropomotorika

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
188 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
20476
Posledná úprava
04.03.2009
Zobrazené
2 604 x
Autor:
drazen94
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Činnosť človeka zaujala spočiatku predovšetkým pracovníkov v oblasti lekárskych vied, profesiografie, ergonómie, neskôr v telesnej výchove a športe, kde sa pripravuje mládež po stránke telesnej zdatnosti a výkonnosti. Dnes sa oblasť pohybovej činnosti človeka stala predmetom výskumu aj konštruktérov strojov, kozmických rakiet a lodí a pod.

Kľúčové slová:

vývin športovej antropomotoriky

pohybová činnosť

zákonitosti

zákonyZdroje:
 • ANOCHIN, P. K. 1957. Fiziologia i kibernetika. Moskva: Voprosy filosofii. 1957. č. 4
 • ANTALA, B. et al. 1997. Hodnotenie v školskej telesnej výchove. Bratislava: FTVŠ UK. 1997
 • BALÁŽ, J. OLEJÁR, M. 1994. Základy telesnej kultúry. Bratislava: Amos. PDF UK. 1994
 • BALÁŽ, J. 1998. Biomechanická analýza techniky cvičení na bradlách. Bratislava: Joung Scien tist. 1998. s. 67
 • BALÁŽ, J. MAJHEROVÁ, M. KASA, J. 1997. Metodológia telesnej výchovy a športu II. Bratislava: PFUK. 1997. s. 67
 • BARTOŠÍK, J. 1994. Vývoj základných motorických zručností detí predškolského veku. Nitra. 1994. s. 34
 • BARTOŠÍK, J. 1995. Biorytmy v športovom tréningu. Nitra: VŠPG. 1995. s. 3-53
 • BELEJ, M. 1992. Motorické učenie a ontogenický vývin. In: Acta Universitatis Palackianae Olomoucesis. Gymnica Vol. 22. 1992. s. 283-288
 • BELEJ, M. 1994. Motorické učenie. Prešov: PFUPJŠ. 1994. s. 117
 • BELEJ, M. JUNGER, j. MIKUŠ, M. 1995. Výkonnosť žiakov prijatých na stredné školy vo východoslovenskom regióne zisťovaná systémom Eurofit. Tel. Vých. Šport 5. 1995. č. 3. s. 12-14
 • BELEJ, M. 1996. Telesný a pohybový profil 14-ročnej mládeže východoslovenského regiónu. Prešov: PFPU. 1996. s. 65
 • BENCE, M. 1996. Vplyv modifikovaného pohybového režimu na plaveckú spôsobilosť študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica: VSTVŠ. 1996. s. 58-86
 • BENCE, M. RYBÁRIK, K. 1997. Plavecká spôsobilosť a výkonnosť žiakov SOU. Ostrava: PF. 1997. s. 75-78
 • BENCE, L. 1994. Hodnotenie relatívnej pohybovej výkonnosti 11-14 ročných dievčat. In: Zborník vedecko-výskumných prác. Banská Bystrica: FHVUMB BB. 1994. s. 126-142
 • BENCE, L. 1998. Antropomotorika. Zborník referátov zo seminára učiteľov antropomotoriky SR a ČR. Banská Bystrica: VSTVŠ. 1998. s. 158
 • BERNŠTEJN, N. A. 1947. O postrojenii dviženij. Moskva: Medzig. 1947
 • BERNŠTEJN, N. A. 1964. Fiziologija dviženij, fiziologija truda. Moskva: FIS. 1964
 • BLÁHA, P. et al. 1986. Antropometrie československé populace od 6-55 let. Praha: 1986. s. 357
 • BLAHUŠ, P. 1976. K teorii testování pohybových schopností. Praha: UK. 1976
 • BLAHUŠ, P. 1976. Teoretické základy testování ve sportu. Praha: ČSTV. 1976. s. 134
 • BLAHUŠ, P. 1976. Platnost a faktorova struktura motorických testů s použitím vektorů a matic. Praha: UK. 1976
 • BLAHUŠ. P. et al. 1993. Stav a perspektivy kinatropológie. Praha: FTVŠ UK. 1993. s. 118
 • BLUMME, D. D. ZIMMERMANN, K. 1987. Koordinative Fähigkeiten. Berlin: Volk und Wissen. 1987
 • BOBER, T. 1986. Potencjal ruchowy czlowieka. Warszawa: AWF. 1986. s. 264
 • BOGEN, M. M. 1985. Obučenije dvigateľnym dejstvijam. Moskva: FIS. 1985. s. 191
 • BOGDAŇSKI, K. 1972. Motorycznošč ludzka w kategoriach fizyki. Roczniky naukowe. Warszawa: AWF. 1972. č. 16
 • BŐS, K. 1987. Handbuch sportmotorischer Test. Gőtingen-Toronto-Zürich. 1987. s. 539
 • BUYTENDIJK, F. J. J. 1956. Allgemeine Theorie der menschlikene Haltung und Bewegung. Berlin: Göttingen. 1956
 • ČELIKOVSKÝ, S. et al. 1972, Antropomotorika. Praha: SPN. 1972. s. 264
 • ČELIKOVSKÝ, S. 1973. Pohybové schopnosti a jejichc struktura jako užitočné hodnoty tělesných cvičení. Praha: UK. 1973. s. 161
 • ČELIKOVSKÝ, S. 1973. Testování tělesně výkonnosti členů ČTO. 2972. Praha: Sportpropag. 1973. s. 97
 • ČELIKOVSKÝ, S. 1976. teorie pohybových schopností. Praha: SPN. 1976. s. 280
 • ČELIKOVSKÝ, S. 1978. Voprosy antropomotoriky v fizičeskom vospitanii i sporte. Praha: KU. 1978. s. 244
 • ČELIKOVSKÝ, S. et al. 1989. Antropomotorika pro studujíci tělesnou výchovou. Praha: SPN. 1979 a 1989. s. 286
 • ČELIKOVKÝ, S. MĚKOTA, K. KASA, J. BELEJ, M. 1985. Antropomotorika I. Prešov: PF. 1985. s. 310
 • ČELIKOVSKÝ, S. BLAHUŠ, P. et al. 1990. Analýza, teórie a matematické modely pohybových schopností. Praha: UK. 1990. s. 256
 • ČCHAIDZE, L. V. 1970. Ob upravlenii dviženjinami čeloveka. Moskva: Fiskuľtura i sport. 1970
 • DENISIUK, L. 1960. Badania nad uzdolneniami ruchowymi. Wych. Fiz. Sport 4. 1960. č. 4. s. 471-494
 • DEMEL, M. SKLAD. A. 1970. Teoria wychowania fizycznego. Warszawa: PWN. 1970. s. 261
 • DONSKOJ, D. D. 1968. Zakony dviženij v sporte. Moskva: FIS. 1968
 • FARFEĽ, V. S. 1975. Upravlenije dviženijami v sporte. Moskva: FIS. 1975
 • FEČ, K. 1991. Faktory limitujúce priebeh motorického učenia v športovej gymnastike. TVŠ 2. 1991. č. 1. S. 34-36
 • FEČ, K. 1994. Teória a didaktika gymnastiky. Prešov: PDF UPJŠ. 1994
 • FEČ, K. 1999. Telesný a pohybový rozvoj detí v triedach s rozšíreným telesnej výchovy. In: Zborník z grantovej úlohy: „Identif...