Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
2 nových

Skriptá ku predmetu - Pružnost a pevnosť

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
320 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
3148
Posledná úprava
08.05.2017
Zobrazené
4 192 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

Pružnost a pevnost (PP), jako jedna ze základních součástí mechaniky těles, patří k základním oborům strojního inženýrství. Není náhodou, že při zakládání prvních technických vysokých škol v 19. století byla obvykle hlavní náplní studia, i když častěji zaměřená na oblast stavebního inženýrství. Již tehdy se začala projevovat potřeba zajištění bezpečné, spolehlivé a bezporuchové funkce konstruovaných zařízení, která se stávala hnací silou rozvoje inženýrství a vedla k vymezení PP jako samostatného oboru.

Kľúčové slová:

pevnosť

pružnosť

teleso

nulová najpatost

materiálObsah:
 • Úvod do předmětu Pružnost a pevnost 1
  1.1 Cíl PP 1
  1.2 Návaznosti 2
  1.3 Přístupy PP. 2
  1.4 Základní pojmy pružnosti a pevnosti 3
  2 Mezní stavy 5
  2.1 Mezní stav deformace 6
  2.2 Mezní stav pružnosti 6
  2.3 Mezní stav deformační stability 7
  2.4 Mezní stav porušení 7
  3 Prvek tělesa a napětí v řezu 10
  3.1 Princip určování napětí 11
  3.2 Přehled modelových těles řešitelných analyticky 11
  3.3 Rozdělení PP 12
  4 Napjatost v bodě tělesa 14
  4.1 Saint Venantův princip 15
  5 Deformace těles18
  6 Zatížení tělesa 21
  7 Základní formulace lineární PP 23
  7.1 Hookův zákon 23
  7.1.1 Obecný Hookův zákon 24
  7.2 Práce síly při deformaci tělesa. 25
  7.3 Obecné věty lineární pružnosti 26
  7.3.1 Věta o superpozici 26
  7.3.2 Věta o vzájemnosti prací (Bettiho věta) 26
  7.3.3 Deformační práce soustavy osamělých sil 28
  7.3.4 Věta Castiglianova . 29
  8 Základní vlastnosti pružně plastického materiálu 32
  9 Tahová a tlaková zkouška 33
  9.1 Tahová zkouška materiálu v houževnatém stavu 33
  9.1.1 Oblast pružných deformací (I) 33
  9.1.2 Oblast rovnoměrných pružně plastických deformací (II) 34
  9.1.3 Oblast nerovnoměrných pružně plastických deformací (III) 34
  9.2 Tlaková zkouška materiálu v houževnatém stavu 34
  9.3 Tahová a tlaková zkouška materiálu v křehkém stavu 35
  ...
  ...
  ...
  15 Vzpěrná stabilita prutů 92
  15.1 Vzpěrná stabilita ideálního volného prutu 92
  15.2 Kritická síla vzpěru u vázaného prutu 95
  15.3 Tlakové namáhání prutu ze skutečného materiálu 96
  16 Matematický popis napjatosti . 98
  16.1 Hlavní souřadnicový systém 98
  16.2 Určení napětí v obecné rovině 99
  16.3 Napětí v oktaedrické rovině 99
  16.4 Grafické znázornění napjatosti 100
  16.5 Zvláštní typy napjatosti 100
  16.5.1 Trojosá (prostorová) napjatost 100
  16.5.2 Dvojosá (rovinná) napjatost 101
  16.5.3 Jednoosá (přímková) napjatost 102
  16.5.4 Nulová napjatost 102
  17 Úvod do nauky o mezních stavech 103
  17.1 Součinitel bezpečnosti 103
  17.2 Mezní stav pružnosti 104
  17.2.1 Podmínka plasticity max τ (Trescova) 105
  17.2.2 Podmínka plasticity HMH (Misesova) 107
  17.3 Obecná a prostá bezpečnost . 108
  18 Metoda konečných prvků 110
  19 Nomogramy součinitelů koncentrace napětí 113
  s01 Základy statiky nutné pro PP. 120
  Použitá literatura 132

Zdroje:
 • Janíček P., Ondráček E., Vrbka J.: Mechanika těles. Pružnost a pevnost I. VUTv Brně, 1992.
 • Ondráček E., Vrbka J., Janíček P.: Mechanika těles. Pružnost a pevnost II. VUTv Brně, 1991.
 • Florian Z., Ondráček E., Přikryl K.: Mechanika těles. Statika. VUT v Brně, 1992.
 • Janíček P., Florian Z.: Mechanika těles. Úlohy z pružnosti a pevnosti I. VUTv Brně, 1990.
 • Vlk M.: Mezní stavy a spolehlivost. VUT v Brně, 1991.
 • Pokluda J., Kroupa F., Obdržálek L.: Mechanické vlastnosti a struktura pevnýchlátek. VUT v Brně, 1994.
 • Peterson R.E.: Stress Concentration Factors. John Wiley & Sons, New York 1973.132