Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Pedagogická komunikácia - otázky

«»
Prípona
.odt
Typ
skriptá
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45127
Posledná úprava
19.05.2014
Zobrazené
1 373 x
Autor:
katarina.mikolasova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Pedagogická komunikácia

Úvod
„Nedá sa nekomunikovať, už len tým, že sme komunikujeme.“

„Communicare est multum dare.“ („Komunikovať znamená veľa dávať“).


Slovo komunikácia je latinského pôvodu. Základ je adjektívum (prídavné meno) communis = spoločný. Communicare teda znamená urobiť spoločným eminentovi (autor, vysielajúci) aj percipientovi (adresát, prijímateľ). Pôvodný význam sa zachoval, ale aj málo modifikoval a dnes sa sloveso „komunikovať“ najčastejšie používa vo význame dorozumievať sa.

Kľúčové slová: druhy komunikácie, feedback, funkcie dorozumievania, funkcie komunikácie, hlavná myšlienka, IKT, informácie primárne, informácie sekundárne, informácie terciárne, jazyková komunikácia, kľúčové slová, komunikácia, komunikácia ľudská, komunikácia sociálna, komunikácia spoločenská, komunikačný reťazec, komunikačný šum, myšlienka, nadpis, ontogenéza písma, piktogram, pôvod slova, prostriedky komunikácie, reč, spätná väzba, spracovávanie, text, využívanie informácií, zdroje informácií

Čo by ste už mali vedieť...
Jazyk ľudí je najdokonalejší prostriedok komunikácie. Plní funkciu:
dorozumievania - komunikatívna funkcia
pomenúvania - je nástrojom myslenia
poznania - kognitívna
prežívania, emócií a vôle - estetická alebo expresívna funkcia

Vedeli ste, že?
„Jazyk je návod, reč je praktické použitie jazyka v komunikácii.
Jazyk je ako recept v kuchárskej knihe, reč hotové jedlo, ktoré skutočný majster pripraví nielen presne podľa receptu, ale aj tak, že jedlo podráždi všetky zmyslové orgány“ (Škvareninová, 2004).

Kľúčové slová:

druhy komunikácie

feedback

funkcie dorozumievania

funkcie komunikácie

hlavná myšlienka

IKT

informácie primárne

informácie sekundárne

informácie terciárne

jazyková komunikáciaObsah:
 • 1 Pedagogická komunikácia
  2. Charakteristika sociálnej komunikácie
  4 Osobnosť- kľúčový prvok v pedagogickej komunikácii
  5 Základná charakteristika komunikácie učiteľ- žiak
  6 Komunikácia v pedagogickom procese
  7 Aspekty komunikácie v triede
  8 Pravidlá komunikácie v škole
  9 Monológ vo vyučovaní
  10 Dialóg vo vyučovaní
  11 Priestor v komunikácii
  12 Organizačné formy vyučovania z hľadiska komunikácie
  13 Priestor a zóna diania v komunikácii
  14 Prostriedky neverbálnej komunikácie v škole
  15 Verbálna komunikácia v škole
  16 Komunikácia, argumentácia a rétorika
  17 Rozhovor v škole
  18 Otázky vo vyučovaní
  19 Pravidlá komunikácie v edukačnom procese
  20 Interakcia v edukácii
  21 Metódy výučby komunikácie, zručnosti komunikácie
  22 Tréning na rozvoj komunikačných zručností v škole