Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Dejiny výtvarného umenia II.

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
385 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6507
Posledná úprava
07.08.2018
Zobrazené
8 625 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kresťania: náb. sekta, kt. podľa Tacitových slov „bola nenávidená pre svoje ohavnosti a ktorej sa hovorilo Chrestiani. Pôvodca toho mena Kristus bol za vlády Tiberiovej prokurátorom Pontiom Pilátom popravený“
Prostredie rímskeho impéria, v ktorom sa kresťanstvo prevažne šírilo, sa z viacerých hľadísk javilo ako priaznivé: boli tu dobré dopravné spojenia a čulý obchodný ruch; samotná povaha posolstva - chápaná ako ohlasovanie, odovzdávanie slova a spôsobu života spôsobila, že za prostredie a východiská rozširovania sa vyberali strediská s najhustejším osídlením: veľké mestá pri hlavných dopravných tepnách na pobreží al. vo vnútrozemí: Antiochia, Efez, Filipy, Korint, Alexandria, Rím...
Na konci 2. a zač. 3.st., keď impérium zažívalo obdobie hlbokej krízy, kresťanstvo zaznamenalo veľký rozmach. Kult. a náb. podmienky pre šírenie kresť. boli rozmanité - grécko-rímske prostredie sa vyznačovalo vierou v mnohých bohov, nad ktorými vládol Zeus a Jupiter. V období cisárov sa k tomuto kultu pridali iniciačné náb. formy, tzv. mystériá.

Kľúčové slová:

ranokresťanské umenie

ikonografia

byzantské umenie

karolínske umenie

románske umenie

gotika

architektúra

tvaroslovie

sochárstvo

maliarstvoObsah:
 • 1. Ranokresťanské umenie
  Katakomby
  IKonografia (znaky + námety) nástenných malieb a reliéfov na sarkofágoch
  Najvýznamnejšie pamiatky
  2. Byzantské umenie
  Architektonické typy
  Najvýznamnejšie pamiatky
  I. a II. zlatý vek byzantského umenia
  3. Karolínske umenie
  Znaky karolínskej a otónskej architektúry
  Najvýznamnejšie pamiatky
  Karolínska knižná maľba
  4. Románske umenie
  Architektúra
  Tvaroslovie
  Francúzske školy
  Španielsko, taliansko, nemecko, anglicko
  Sochárstvo
  Maliarstvo
  5. Gotika
  Architektúra
  Tvaroslovie
  Najvýznamnejšie pamiatky
  Sochárstvo: druhy, námety, znaky
  Krásny sloh
  Najvýznamnejší predstavitelia
  Maliarstvo
  INternacionálny gotický štýl
  Nizozemsko, taliansko
  Česká škola