Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vnútorná správa – štátne symboly, archívnictvo, požiarna ochrana

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
18034
Posledná úprava
08.02.2009
Zobrazené
2 976 x
Autor:
gnjive
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Štátne symboly Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy pre štátne symboly podľa § 11 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vydalo tieto smernice, odporúčania a metodické pokyny na pomoc štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a ďalším subjektom pri používaní štátnych symbolov v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov:
Štátne symboly
Používanie štátnych symbolov upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú:
1. štátny znak
2. štátna vlajka
3. štátna pečať
4. štátna hymna
1. Štátny znak tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, ktorý je vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvŕšia. Štátny znak sa väčšinou vyobrazuje farebne a striebornú farbu dvojitého kríža je možné nahradiť bielou farbou. Taktiež je možné aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického alebo iného materiálu.
Štátny znak používajú spôsobom ustanoveným zákonom o štátnych symboloch:
a) Národná rada SR, Kancelária NR SR
b) prezident SR a Kancelária prezidenta SR
c) vláda SR
d) ministerstvá a iné orgány štátnej správy SR
e) Národný kontrolný úrad SR
f) prokuratúra, súdy a Ústavný súd SR
g) štátom určené osoby podľa osobitných predpisov
h) diplomatické misie, stále misie a konzulárne úrady SR
i) ozbrojené sily, bezpečnostné zbory a Hasičský a záchranný zbor SR
j) štátne školy a štátne školské zariadenia
k) orgány územnej samosprávy
l) Slovenská akadémia vied a jej orgány a ďalšie štátne vedecké organizácie, štátne múzeá a galérie a ďalšie štátom zriadené organizácie z oblasti kultúry
m) Národná banka Slovenska a štátne banky.

Kľúčové slová:

štátne symboly

archívnictvo

požiarna ochrana