Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Slovenský Cavalier a King Charles Španiel klub

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42543
Posledná úprava
25.12.2013
Zobrazené
1 175 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Klub Cavalierov King Charles Spanielov
Slovenský Cavalier a King Charles Spaniel klub je dobrovoľná chovateľská organizácia združujúca
chovateľov, majiteľov a priateľov plemien Cavalier a King Charles Spaniel.

Organizačná štruktúra klubu
Základnými orgánmi klubu sú členská schôdza klubu a výbor klubu
Členská schôdza klubu je najvyšším orgánom klubu. Zvoláva ju výbor klubu 1x ročne podľa plánu práce. Je
možné ju zvolať aj v mimoriadnych termínoch. Platnosť uznesení je iba v prípade nadpolovičnej väčšiny
hlasov.
Členská schôdza prejednáva a schvaľuje:
Organizáciu klubu, zriadenie pobočiek, stanovy klubu a ich prípadné zmeny;
Chovateľský, bonitačný a zápisný poriadok, rokovací poriadok orgánov klubu a ich prípadné zmeny;
Plán práce klubu a návrh rozpočtu;
Hospodárenie klubu, plnenie plánu práce a finančného rozpočtu;
Volí, menuje a odvoláva členov výboru a rozhoduje o odvolaní;
Zásadné opatrenia v činnosti klubu a zásady koncepcie rozvoja klubovej činnosti.
Výbor klubu je štatutárnym orgánom klubu. Predseda klubu má právomoc jednať v mene klubu. Ostatní členovia výboru len v rozsahu poverenia daného výborom klubu.
...

Kľúčové slová:

Kavalier

španiel

kynológia

Klub Cavalierov

štandard plemena

FCIObsah:
 • Klub Cavalierov King Charles Spanielov 3
  Organizačná štruktúra klubu 3
  Predsedníctvo klubu 4
  Pôsobnosť a úlohy klubu 4
  Členstvo v klube 4
  Práva a povinnosti členov klubu 5
  Zánik klubu 5
  Štandard plemena CAVALIER KING CHARLES SPANIEL podľa FCI 6
  Štandard plemena KING CHARLES SPANIEL podľa FCI 6
  História plemena 7
  Kto je to Cavalier King Charles Spaniel? 8
  Podmienky uchovnenia 8
  Poradca chovu 9
  Zdroje 9

Zdroje: