Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Kultúrne a politické dejiny európy

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36448
Posledná úprava
02.04.2019
Zobrazené
160 x
Autor:
kvetinka6
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Svet antického Stredomoria.

Význam antiky v európskych dejinách
1) Dlhodobo považovaná za prvú európsku civilizáciu. Neadekvátny pohľad (minijská kultúra, nie úplne priame a výlučné pokračovanie v dejinách stredovekej kresťanskej Európy)
2) Jeden zo zdrojov tradície pre kesťanskú a euro-americkú civilizáciu
3) Ale v podobe neskorej antiky vyznávajúcej kresťanstvo a idealistického „spätne rekonštruovaného“ obrazu antiky humanistami, renesanciou, klasicizmom a romantizmom.
4) Každé obdobie si vyberalo z antiky iný odkaz. Stredovek neskorú rímsku ríšu, humanisti a renesancia antický, najmä cisársky Rím prelomu letopočtov, revolučné francúzsko rímsku republiku, začiatok 19. storočia „objavil“ antické Grécko a neskôr grécku demokraciu klasického obdobia.
5) Náš obraz antiky je produkt novovekých myšlienkových prúdov, ktoré sa o ňu opierali ako o „autoritu“.
6) Antický svet bol iný - viac balkánskejší a divokejší.
7) Ako bolo uvedené, najviac sa budeme venovať gréckej a rímskej (alebo presnejšie italickej či latinskej). Je to predovšetkým preto, že z ich dedičstva sa zachovalo najviac - nie preto, žeby museli byť jednoznačne plodnejšie či lepšie ako iné. Na základe toho, čo vieme napríklad o Etruskoch, sme dostatočne oprávnení sa domnievať, že ich duchovná kultúra mohla byť porovnateľná s gréckou - avšak boli porazení a podrobení svojimi rivalmi prv, ako jej výdobytky stihli dostatočne rozšíriť medzi iné národy. Ich jazyk sa prestal používať, stará etnická a kultúrna kontinuita sa prerušila a tak sa prestali prepisovať aj diela ich literatúry a vedy.
8) Podobný osud postihol aj Feničanov a Kartágincov, obyvateľov južnej Hispánie a Ilýrie, Lýdov, Frýgov a iné národy - mnohé z nich boli kruto postihnuté ešte predtým, ako sa vôbec vzlietli v rozlete... A ak pripustíme napr. východný pôvod Etruskov - teda to, že do Itálie sa priplavili odniekiaľ z východného Stredomoria, znamená to, že kdesi tam na začiatku I. tisícročia p. n. l. musela existovať civilizácia, ktorá bola schopná uskutočniť námornú kolonizáciu porovnateľnú s gréckou alebo fenickou. Kde bola táto kultúra? Ako to, že o nej nič nevieme? Veď jej územný rozsah nemohol byť zanedbateľný… Skrývajú sa prednovýchodní predkovia Etruskov pod názvom iného etnika, o ktorom nám čosi uniklo?
9) To, že dnes odvodzujeme svoju civilizáciu od Helady, Ríma a Judey, je do istej miery aj dielom náhody (a nemá zmysel hovoriť, či šťastnej alebo nešťastnej). S trochou fantázie si môžeme predstaviť stredomorskú a európsku civilizáciu, ktorá by bola postavená na fundamente púnskom a etruskom a v rámci ktorej by hlavným náboženstvom nebolo kresťanstvo, ale niektorý iný prednovýchodný kult - napríklad mitrizmus či zoroastrizmus. Pravda, sú aj iné názory a nie nepodložené, ktoré dokazujú, že napríklad Gréci mali pred Feničanmi mnohé kultúrne a civilizačné

Kľúčové slová:

antika

význam antiky

kultúra

stredomorieObsah:
 • Význam antiky v európskych dejinách
  Počiatky civilizácie v oblasti Stredomoria
  Politické dôsledky zmien
  Grécka kolonizácia
  Obdobie politických a sociálnych revolúcií
  Predklasické a klasické Grécko
  Grécko-perzské vojny, peloponézska vojna, nástup Macedónie
  Počiatky práva, filozofie a vedy
  Prvé demokracie
  Kultúry západného Stredomoria
  Kríza mestského štátu
  Zjednotenie Itálie Rímom
  Vznik rímskej ríše
  Rímska ríša ako prvá univerzálna európska ríša
  Kríza antického sveta
  Sťahovanie národov