Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Klub chovateľov československých vlčiakov

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42542
Posledná úprava
25.12.2013
Zobrazené
845 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Klub chovateľov Československého vlčiaka
Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky je občianskym združením, ktoré je
registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-3438, ktoré združuje chovateľov, majiteľov a
priaznivcov slovenského národného plemena psov uznávaného FCI, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky,
alebo majú na jej území dlhodobo trvalý pobyt. V súčasnosti je klub členom Slovenského poľovníckeho
zväzu, pričom svoju činnosť riadi podľa stanov registrovaných na MV SR. Prostredníctvom SPZ je klub
členom SKJ a tým aj členom FCI.

Organizačná štruktúra klubu
Najvyšším orgánom KCHČSV SR je členská schôdza, ktorá sa spravidla zvoláva raz do roka. V období
medzi dvoma členskými schôdzami je riadiacim orgánom klubu volený výbor klubu, ktorý je tvorený
predsedom, I. a II. podpredsedom, tajomníkom, ekonómom klubu, hlavným poradcom chovu a hlavným
výcvikárom. Štatutárnymi zástupcami klubu sú predseda, podpredsedovia a tajomník. Kontrolným orgánom
klubu je volená kontrolná a revízna komisia, ktorej úlohou je kontrolovať zabezpečovanie a plnenie cieľov
klubu. Poradným orgánom výboru klubu je chovateľská komisia.
...

Kľúčové slová:

československý vlčiak

kynológia

klub chovateľov Československého vlčiaka

KCHČSV

FCIObsah:
 • Klub chovateľov Československého vlčiaka 3
  Organizačná štruktúra klubu 3
  Úlohy klubu 3
  Výbor KCHČSV SR: 4
  Členstvo v klube 4
  Práva a povinnosti členov klubu 4
  Zánik klubu 5
  Štandard plemena Československý vlčiak podľa FCI 5
  Pôvod 5
  Patronát 5
  Použitie 5
  Klasifikácia FCI 5
  Všeobecný popis 5
  Dôležité proporcie 5
  Správanie a povaha 5
  Hlava 5
  Horná časť hlavy 5
  Tvárová časť lebky 5
  Krk 6
  Trup 6
  Chvost 6
  Končatiny 6
  Panvové končatiny 6
  Mechanika pohybu 6
  Koža 6
  Srsť 7
  Výška a váha 7
  Chyby 7
  Vylučujúce chyby 7
  Povaha 8
  História plemena Československý vlčiak 8
  Použitá literatúra 9

Zdroje: