Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Firemná identita (Corporate identity) ako východisko public relation

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46649
Posledná úprava
09.05.2016
Zobrazené
692 x
Autor:
antonia.tomasova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Public Relation - definícia pojmu

Public relations (zjednodušene PR alebo vzťahy s verejnosťou) sú v súčasnej dobe jedným zo základných tém preberaných v spoločnosti. Vývoj západnej a stredoeurópskej spoločnosti so sebou prináša nespočetné množstvo zmien, pri ktorých široká verejnosť hrá jednu z kľúčových rolí, keďže stále záleží na tom, ako spoločnosť príjme aktuálne myšlienky, trhové výrobky a spoločenské trendy. Civilizácia sa neustále vyvíja a viac záleží, aký je postoj verejnosti a jej mienky. Základom je získanie dôvery, dosiahnutie súhlasu s novými ideami a produktmi, zjednodušene povedané - je potrebné zbližovať postoje ľudí. K tomu je potrebná najmä obojstranná komunikácia medzi organizáciou a verejnosťou, vytváranie dobrých vzťahov a neustála práca so spoločnosťou. Môžeme povedať, že vyššie spomínané slová utvárajú podstatu a zmysel public relations. (Sloboda, 2006)

Kľúčové slová:

firemná identita

firemný imidž

corporate design

corporate identity

public relationObsah:
 • Public Relation - definícia pojmu
  Firemná identita ( Corporate identity ) - CI
  Firemný vizuál - Corporate design (CD)
  Firemná komunikácia - Corporate Communications (CCom)
  Firemná kultúra - Corporate Culture (CCU)
  Firemný imidž - Corporate Imge
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • ČIHOVSKÁ, V., 2001. akol.: Firemný imidž. Bratislava: Eurounion.152s. ISBN 80K85943K57K3
 • FORET,M.,2006.Marketingová komunikace.Brno: Computer Press. 443s. ISBN 80K251K1041K9.
 • LIESKOVSKÁ,V.2000. Imidž v teórii a praxi. Bratislava: vyd. EKONÓM, 152s. ISBN 80K225K1252K4.
 • NĚMEC,P., 1996. Public Relations. Praxe komunikace s veřejností. Praha: Management Press 212s.ISBN 80K7169K988K8.
 • SVOBODA,V.,2006. Public relation moderne a účinne. Praha: Grada. ISBN 978K80K210K4430K