Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Charakteristika vybraných produktov neživotného poistenia v súkromnej poisťovni Kooperativa

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39635
Posledná úprava
01.03.2012
Zobrazené
1 481 x
Autor:
jaja4161
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poisťovníctvo ako odvetvie ekonomiky zabezpečuje tvorbu a redistribúciu zdrojov sociálneho a ekonomického rozvoja. Poistením majetku prispieva k stabilite a rozvoju hospodárstva a životným poistením je garantom životných istôt obyvateľstva.

Poistenie či už životné alebo neživotné zabezpečuje ľuďom akú takú istotu o svoj majetok. Poistenie zabezpečuje istotu pri vznikaní neočakávaných, nepredvídateľných udalostí. Ľudia si uvedomili, že mať poistený majetok (dom, byt, bytové priestory, motorové vozidlá, škody pri výkone povolania), ľudský život (úraz, smrť), cestovanie (cestovné poistenie) a aj bankové produkty predstavujú pre nich nielen pocit, ale aj určitý druh zabezpečenia sa, že ak nastane neočakávaná situácie, je tu poisťovňa, ktorá ako tak stojí za nimi a pokúsi sa riešiť problémy, ktoré nastali.

Poistenie je právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Tento záväzok je realizovaný za úplatu, poistné. Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdeľovania peňažných zdrojov - rezerv, ktoré vykonáva špecializovaná komerčná organizácia - poisťovňa.  

Kľúčové slová:

poistovňa

poistenie

druhy poistenia

poistná udalosťObsah:
 • Úvod 2
  1. Predstavenie poisťovne 3
  1.1 Dostupnosť pobočiek poisťovne 3
  2. Neživotné poistenie 3
  2.1 Druhy neživotného poistenia 3
  3. Produkty 4
  3.1 Poistenie motorových vozidiel 4
  3.1.1 Povinné zmluvné poistenie 5
  3.1.2 Havarijné poistenie Eurokasko 5
  3.2 Poistenie majetku a zodpovednosti 5
  3.2.1 Bezstarostný domov 5
  3.2.2 Poistenie budov 6
  3.2.3 Poistenie všeobecnej zodpovednosti 6
  3.2.4 Poistenie profesnej zodpovednosti 6
  4. Ocenenia 6
  Záver 7
  Zoznam použitej literatúry a odkazov 8

Zdroje: