Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 592   projektov
13 nových

Samospráva vo Švédskom kráľovstve

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40932
Posledná úprava
26.11.2012
Zobrazené
978 x
Autor:
ildiko.burgondi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Historický úvod
Cieľom úvodnej kapitoly je priblížiť niektoré historické aspekty vývoja samosprávneho systému v podmienkach Švédskeho kráľovstva, ktorých pochopenie je nevyhnutné pre komplexné vnímanie predmetnej problematiky.

Švédsko má historicky veľmi dlhú tradíciu miestnej samosprávy. Už v prvých storočiach nášho letopočtu sa najvýznamnejší predstavitelia jednotlivých rodov pravidelne stretávali na zhromaždeniach tzv. ting, kde riešili vzájomné nezhody a snažili sa o spoločný postup pri presadzovaní práva. Od obdobia stredoveku je možné pozorovať prvé podoby systému miestnej samosprávy, ktorá sa vyvíjala paralelne v mestách aj na vidieku. Právny kódex kráľa Magnusa Erikssona z polovice 14. storočia garantoval príslušníkom nižšej šľachty tzv. yeomanom, osobnú a finančnú slobodu, ako aj právo ovplyvňovať miestne, ako aj národné záležitosti.1 Naznačený proces utvárania samosprávneho systému však nebol taký jednoduchý. Miestne samosprávne celky, z dlhodobého hľadiska neboli schopné obhájiť svoje postavenie a v konfrontácii s narastajúcou mocou panovníka a šľachty svoje práva postupne strácali.

Kľúčové slová:

verejná politika

štruktúra samosprávy

kompetencie samosprávy

cirkevná samosprávaObsah:
 • 1 Historický úvod
  2 Ústavnoprávne vymedzenie samosprávy a operacionalizácia pojmového aparátu
  3 Štruktúra samosprávy
  3.1 Veľkosť a populácia
  3.2 Vzťah štátu a samosprávy
  3.3 Všeobecná štruktúra a kompetencie samosprávy
  3.4 Municipality
  3.5 Regionálne samosprávne oblasti
  3.6 Organizačná štruktúra samosprávy
  3.7 Modely politickej organizácie
  3.8 Cirkevná samospráva
  4 Voľby ako forma politickej participácie pri kreovaní orgánov samosprávy
  5 Spôsob kontroly samosprávnych systémov
  5.1 Správne súdy
  5.2 Ombudsman
  Záver
  Prílohy