Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Analýza vodnej dopravy v EÚ a na Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42035
Posledná úprava
04.05.2013
Zobrazené
603 x
Autor:
hafi.xperia
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vodná doprava
Pojmom VODNÁ DOPRAVA
Označujeme dopravný odbor využívajúci na plnenie prepravných potrieb ľudskej spoločnosti tak námornú, ako aj vnútrozemskú plavbu. Podľa podielu oboch zložiek poznáme preto i riečno-morskú alebo morsko-riečnu plavbu. Vzhľadom na isté špecifiká plavby na riekach alebo na umelých vodných cestách (kanáloch, prieplavoch), jazerách a iných veľkých vodných plochách, vo vnútrozemskej plavbe sa ďalej rozlišuje plavba riečna, kanálová a plavba na jazerách a nádržiach.
Produkt dopravnej činnosti, teda preprava osôb a nákladov s po¬mocou lodí, označuje sa ako LODNÁ PREPRAVA.Vodná doprava je v dopravnej sústave odborom, ktorý možno v porovnaní s ostat¬nými dopravnými odbormi charakterizovať nasledovne:


Kľúčové slová:

doprava

vodná doprava

vodné cesty

splavné rieky

prieplavy

prístavy

obchodný prístav

areál prístavu

námorné prístavyObsah:
 • Vodná doprava
  Pojmom vodná doprava
  Technická základňa vodnej dopravy
  Vodné cesty
  Splavné rieky a prieplavy
  Klasifikácia vodných ciest
  Postavenie a perspektívy slovenska
  Plavidlá a plavebné technológie
  Zdrojom hnacej energie môže byť v princípe
  Prístavy
  Obchodný prístav
  Vnútrozemské prístavy
  Areál prístavu
  Vybavenie a komunikačné napojenie prístavu
  Súčasne je prístav miestom
  Európske námorné prístavy