Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Tímová spolupráca, jej efektivita a osobnosť manažéra

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
216 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1907
Posledná úprava
25.07.2016
Zobrazené
7 315 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Postupová práca je zameraná na tímovú spoluprácu, pričom definuje faktory, ktoré pôsobia na jej efektivitu a charakterizuje celkovú osobnosť manažéra, vrátane jeho dôležitých funkcií.
Cieľom práce je zhromaždiť informácie o tímovej spolupráci, o determinantoch, ktoré zvyšujú jej efektivitu, o osobnosti manažéra, jeho charakteristikách a povinnostiach. Osobnosť manažéra teda autorka analyzuje komplexne, od základnej typológie až po jeho činnosti, aby získal čitateľ prehľad, čo všetko by mala osobnosť úspešného manažéra obsiahnuť.
K danej téme je mnoho dostupných zdrojov, preto sa autorka snažila spísať prácu tak, aby vznikol ucelený prehľad o danej problematike.
Práca je rozdelená na tri hlavné kapitoly, pričom prvé dve sú teoretické, o tímovej práci a osobnosti manažéra, a tretia je aplikačná.

Spolupráca v rámci tímu by sa dala výstižne charakterizovať nasledovnými slovami: „Snehové vločky sú od prírody nesmierne krehká vec - a pozrite, čo dokážu, keď sa držia spolu!“ V. M. Kelly

Spolupráca vždy prinášala lepšie výsledky ako samostatná činnosť jednotlivcov. Najmä v manažmente má tímová spolupráca svoj význam, preto je táto problematika na dennom programe manažérov. Tímy sú však dôležité nielen pre všetky oblasti manažmentu, ale aj pre každodennú sústavnú prácu, ako aj pre zvyšovanie kvality a inovačné iniciatívy, ktoré sa vďaka tomu objavujú stále vo väčšom počte. Spolupráca v tíme ma nezastupiteľnú úlohu aj pre jednotlivcov samotných. Prináša im omnoho väčšie uspokojenie z práce, sú výkonnejší a produktívnejší.
Zložitá štruktúra problémov často vyžaduje pre ich riešenie výmenu informácií, preto sa rozhodovanie stáva úlohou celého tímu. Tímová práca získava na význame a z najrôznejších dôvodov je dnes chápaná ako jeden z najdôležitejších faktorov konkurencieschopnosti. Dôsledkom by mala byť úspora času i peňazí a znateľné zlepšenie kvality.
Nevyhnutnosťou je však správne vedenie tímu prezentované vedúcou osobnosťou - manažérom. Musí ovládať danú problematiku, poznať členov svojho tímu. Povolanie manažéra nie je jednoduché. Jeho poznatky zahrňujú mnoho oblastí počnúc psychológiou, etikou, ekonomikou, marketingom, končiac manažmentom. Je to komplex vzájomne súvisiacich vedomostí, ktoré vytvárajú osobnosť schopnú viesť ľudí, delegovať právomoci, určovať ciele a kontrolovať ich plnenie.

Kľúčové slová:

tím

tímová spolupráca

efektivita

ciele

osobnosť

manažér

kvalifikácia

komunikáciaObsah:
 • Abstrakt 2
  Kľúčové slová 2
  Obsah 3
  Úvod 4
  1. Tímová práca a jej efektivita 5
  1.1 Charakteristika tímovej práce 5
  1.2 Princípy tímovej práce 6
  1.3 Postup zavádzania tímovej spolupráce 6
  1.3.1 Fázy vývoja tímu 7
  1.4 Ako rozvíjať tímy 8
  1.5 Určovanie cieľov a úloh 9
  1.5.1 Princíp a požiadavky na formulovanie cieľov 9
  1.6 Tímová skladba 10
  1.7 Motivácia členov tímu 11
  1.8 Zhrnutie charakteristík efektívneho tímu 12
  2. Osobnosť manažéra 14
  2.1 Základné charakteristiky osobnosti 14
  2.1.1 Jednotlivé typy osobnosti v identifikácii s manažérom 14
  2.2 Manažér a jeho osobnosť 15
  2.3 Charakteristika profesie manažéra 16
  2.4 Kvalifikácia manažéra 18
  2.4.1 Požiadavky na kvalifikáciu efektívneho manažéra 18
  2. 5 Kariéra manažéra 19
  2.6 Tvorivosť manažéra 20
  2.7 Činnosti manažéra 21
  2.7.1 Riadenie, klasifikácia riadiacich štýlov 22
  2.7.2 Delegovanie právomocí 23
  2.7.3 Vedenie porád 24
  2.7.4 Riešenie konfliktov 24
  2.8 Komunikácia manažéra 25
  2.9 Čas manažéra 26
  3.0 Aplikácia tímovej práce 27
  3.1 Podstata a dôležitosť tímovej práce vo vybraných podnikoch 27
  3.2 Skupina verzus tím 28
  Záver 29
  Použitá literatúra 30
  Príloha 31

Zdroje:
 • CALVIN, GARDNER. 2002. psychológia osobnosti. Bratislava: SPN. 510 s. ISBN 80-08-03384-3.
 • CARNEGIE, D. 1991. Jak získat přátele a působit na lidi. Bratislava: Bradlo.
 • DANIEL, J.2003. Prehľad všeobecnej psychológie: Nitra: Enigma. 278s.ISBN 80-89132-05-7.
 • DEBNÁR, R. 2006. Tímová práca. Žilina: Združenie Fraunhoferovej spoločnosti.
 • HORVÁTH, Miroslav. 1992. Psychológia úspešnej osobnosti manažéra. Nitra: Agroinštitút. 102 s. ISBN: 80-7139-015-1.
 • MAJERČÁK, P. 2005. Osobnosť riadiaceho pracovníka. Manažment v teórii a praxi.
 • MYDLÍKOVÁ, E. 2004. Manažment v sociálnej práci. Bratislava: OZ Sociálna práca. 109 s. ISBN: 80-89185-04-05
 • REHÁKOVÁ, H. 2005. Je Váš tím mľandravý?. Manažér 36 (1/2005).Bratislava: Ibispartner. ISNN 1335-1729
 • RUSTOMJI, M. K.; SAPRE, S.A. 1993. Umění managementu. Praha: Sloboda-Libertas. 94 s. ISBN 80-205-0335-8.
 • SEDLÁK, Mikuláš. 1998. Manažment. Bratislava: Vydavateľstvo ekonóm. 263 s. ISBN 80-225-0909-4.
 • SCHWALBE, H. B.1995.Osobnost Kariéra Úspěch. Praha: Grada.168s.ISBN 80-7169-117-8.
 • SMITH, J.2000. jak zvyšovat produktivitu týmu. Praha: Computer press. 112 s. ISBN 80- 7226-359-5.
 • SORCHER, Melvin. 1992.Tajemství úspěchu managera. Zlín: VICTORIA PUBLISHING a.s. 305 s. ISBN 80-85605-10-4.
 • SZOBIOVÁ, E. 2004. Tvorivosť. Bratislava: STIMUL. 371s. ISBN 80-88982-72-3.
 • ŠULER,O. 2001.jak řídit a vést porady. Praha:Computer Press.152 str. ISBN 80-7226-460-5.
 • VALICA, Miroslav a kol. 1996. Osobnosť a zručnosti manažéra. Zvolen: ÚVVP LVH SROV. 60 s. ISBN 80-88677-46-7.
 • WILLCOCKS, G.; MORRIS, S.1996. Budovanie úspešných pracovných skupín. Bratislava: Open Windows. 88 s. ISBN 80-85741-22-9.