Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Pevné disky

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4448
Posledná úprava
03.09.2017
Zobrazené
5 595 x
Autor:
nihasha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto práca sa podrobne venuje problematike pevných diskov z hľadiska fyzickej aj logickej štruktúry. V súčasnej dobe, keď sa hardvér rýchlo rozvíja a osobný počítač sa používa takmer v každej oblasti života je nutné poznať aspoň základné princípy fungovania týchto zariadení.
Cieľom práce je poukázať aj na rozdiely medzi jednotlivými prvkami pevných diskov aby sa používateľ mohol rozhodnúť pre ten správny a jemu vyhovujúci. Pochopením princípov fungovania jednotlivých súčiastok môže čitateľ riešiť rôzne problémy.
Práca je rozdelená do 10 kapitol, každá kapitola je sústredená na určitú tému, niektoré kapitoly sú pre lepšiu prehľadnosť rozdelené do podkapitol.
Druhá kapitola má názov Pevný disk, v tejto kapitole sa zaoberám otázkou čo je pevný disk a rozdelením pevným diskov z viacerých kritérii.
V tretej kapitole je zahrnutá fyzická stavba pevného disku a to z virtuálneho a fyzického členenia. Taktiež je tu rozsiahle prebraná téma týkajúca sa rozhrania na pripojenie pevného disku s počítačom.
Štvrtá kapitola sa zaoberá logickým členením pevného disku. Na začiatku kapitoly sú vysvetlené základné pojmy pre lepšie pochopenie preberanej témy. Na konci je podrobnejšie prebrané formátovanie pevných diskov.
V piatej kapitole je vysvetlený pojem technológie SMART.
Šiesta kapitola je zameraná na problematiku týkajucu sa skutočnej a marketingovej kapacity pevných diskov.
V siedmej kapitole trošku nazrieme do histórie pevných diskov a ich vzniku.
Systémom Raid a jeho jednotlivými úrovňami sa zaoberá ôsma kapitola.
Pre porovnanie poruchovosti pevných diskov sa v deviatej kapitole nachádza štatistika a to štatistika poruchovosti pevných diskov.
Desiata kapitola obsahuje graf a tabuľku na porovnanie cien a zistenie koľko kapacitové disky sú ekonomicky najvýhodnejšie.


Kľúčové slová:

pevný disk

harddisk

zapisovacie hlavy

oblasť disku

systém súborovObsah:
 • 1 Úvod 2
  2 Pevný disk 3
  2.1 Delenie pevných diskov 4
  3 Fyzická stavba pevného disku 5
  3.1 Úložné platne, popis a výroba 6
  3.2 Čítacie a zapisovacie hlavy 7
  3.3 Obal disku 7
  3.4 Rozhranie na prepojenie pevného disku s počítačom 8
  4 Logická stavba pevného disku 13
  4.1 Základné pojmy 13
  4.2 Fyzické a virtuálne členenie pevného disku 14
  4.3 Rezervná oblasť disku 14
  4.4 Funkcia ovládača pevného disku 15
  4.5 Formátovanie, systém súborov 15
  5 Technológia S.M.A.R.T 17
  6 „Marketingová“ a skutočná kapacita pevného disku 18
  7 Historický vývoj pevného disku 19
  8 Systém RAID 20
  8.1 Úrovne systému RAID 20
  9 Štatistika poruchovosti pevných diskov 21
  10 Prehľad cien pevných diskov 24
  11 Záver 25
  12 Prilohy 26
  13 Literatúra 27

Zdroje: