Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 294   projektov
3 nových

Motivácia zamestnancov

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
74 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4289
Posledná úprava
13.08.2017
Zobrazené
960 x
Autor:
saskia41
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Motivácia je jednou z najdôležitejších úloh v systéme riadenia ľudských zdrojov spoločnosti. Veď personalisti riešia denno-denne otázky, prečo niektorí zamestnanci dokážu pracovať s vynikajúcimi výsledkami a iní čoraz menej. Musíme si uvedomiť, že rebríček hodnôt je u každého z nás iný.

Prečo človek pracuje? Čo je to za sila, čo ho núti v pracovnom procese plniť či neplniť pracovné úlohy? Ako znásobiť túto silu, aby prinášala väčší profit pre podnik? Takýchto a ďalších otázok, týkajúcich sa podstaty dynamiky a smerovania správania a konania človeka v pracovnom procese si môžeme položiť nespočetne veľa v súvislosti s výkonom a výkonnosťou zamestnanca. Odpovede na všetky tieto otázky viac či menej súvisia s pochopením základného procesu, ktorý podmieňuje každú ľudskú, teda aj pracovnú činnosť, motivácie.

Dni kedy stačilo zamestnancom povedať, čo majú robiť sú už dávno preč. Ľudia od svojich zamestnávateľov chcú viac než v minulosti. Chcú vedieť, čo sa deje, chcú aby sa s nimi konzultovalo a chcú sa skratka na mnohých veciach zúčastniť. Chcú mať pocit, že nech robia čokoľvek, má to vždy nejaký reály zmysel, a sú radi keď ich práca obsahuje i nejaké zábavné prvky. Rozhodne chcú, aby ich práca prinášala naplnenie. Ak sú ľudia spokojní, odvádzajú dobrý výkon, nehovoriac o tom, že ak sú dobre motivovaní.

Hlavným cieľom mojej práce je zistiť čo motivuje zamestnancov spoločnosti Trenkwalder. Bude sa zaoberať problematikou riadenia ľudských zdrojov a analýzou motivačného systému vo firme. Spracovaním doporučení a opatrení k jeho skvalitneniu a zefektívneniu. Veď riadenie ľudských zdrojov je úzko prepojené s dosahovaním cieľov podniku.


Kľúčové slová:

motivácia zamestnancov

strategické ciele

charakteristika podniku

techniky motivácie

podnikObsah:
 • Úvod
  I Teoretická časť
  1 Základné pojmy
  1.1 Motivácia
  1.2 Motivačné faktory
  1.3 Demotivačné faktory
  2 Motivačné stratégie a techniky
  2.1 Motivačné stratégie
  2.1.1 Maslowova hierarchia o teórií potrieb
  2.1.2 Hezbergová teória dvoch faktorov
  2.1.3 Vroomová teória očakávania
  2.1.4 Adamsová teória spravodlivosti
  2.1.5 Skinnerova teória pozitívneho posilnenia
  2.1.6 McClellandová teória získaných potrieb
  2.1.7 McGregorová teória X a teória Y
  2.2 Techniky motivácie
  2.2.1 Motivácia prostredníctvom systému hmotných odmien
  Základné druhy mzdových odmeňovacích systémov
  2.2.2 Motivácia systémom „Riadenie podľa cieľov“
  2.2.3 Motivácia pochvalou
  2.2.4 Motivácia poskytnutím školenia, odborného vedenia či zácviku
  2.2.5 Motivácia osobnými hodnoteniami
  2.3 Zásady úspešného motivovania
  3 Ovplyvňovanie v pracovnom procese
  3.1 Prostredie
  3.2 Vymedzenie pracovnej motivácie
  3.3 Súťaživosť podporuje zmenu
  4. Charakteristika podniku
  4.1 Predstavenie a histórie spoločnosti Trenkwalder :
  4.1.1 Predstavenie spoločnosti na Slovensku
  4.1.2 Hodnoty
  4.1.3 Vízia
  4.2 Strategické ciele
  4.3 Motivácia a firemná kultúra
  5. Metodika prieskum
  5.1 Cieľ prieskumu
  5.2 Hypotézy prieskumu
  5.3 Výskumné metódy
  5.4 Charakteristika prieskumnej vzorky
  5.5 Výstup
  6. Interpretácia výsledkov prieskumu
  Potvrdenie a vyvrátenie hypotéz
  Vyhodnotenie
  7. Návrhy a odporúčania spoločnosti Trenkwalder
  Zaujímajte sa viac o zamestnancov
  8. Záver
  Zoznam literatúry
  Zoznam tabuliek
  Zoznam grafov

Zdroje:
 • BĚLOHLÁVEK,F. Jak řidit a vést lidi, Computer Press, Praha 2000, ISBN 80-7226-308-0.
 • BĚLOHLÁVEK,F., KOŠŤAN,P., ŠULEŘ,O. Management, Computer Press, Brno 2006, ISBN 80-251-0396-X.
 • DÁVID,M. Personalistika od A do Z, Computer Press, Brno 2006, ISBN 978-80-251-1496-4.
 • DONNELY,J.H., jr., GIBSON,J.L., IVANCEVICH,J.M. Management, Grada publishing, Praha 1997, ISBN80-7169-422-3.
 • EGGERT,Max A. Motivace, Portál, Praha 2005, ISBN 80-7367-010-0.
 • FOOT,M., HOOK,C. Personalistika, Computer Press, Praha 2002, ISBN 80- 7226-515-6.
 • FORSYTH,P. Jak motivovat lidi, Computer Press, Praha 2000,ISBN 80- 7226-386-2.
 • HAGEMANOVÁ,G. Motivace, Victoria publishing, Praha 1995, ISBN 80- 85865-13-0.
 • KACHAŇÁKOVÁ,A. Riadenie ľudských zdrojov, SPRINT, Bratislava 2003, ISBN 80-89085-22-9.
 • NAKONEČNÝ,M. Motivace pracovního jednání a její řízení, Management Press, Praha 1992.
 • ŘEZNÍČEK,P. Personalistika 2007 - 2008, Praha 2006 ISBN 978-80-7357- 239-6.
 • VODÁČEK,L., VODÁČKOVÁ,O. Management-teorie a praxe v infor ma - tívni společnosti, Management Press, Praha 2001, ISBN 80-7261- 041-4.
 • VOJTKOVIČ,S. Personálny manažment, Cover design, 2006 ISBN 80- 89018-98-X.
 • WALKER,A.J. a kolektív, Moderní pesonální management, Praha 2003.
 • ZADRAŽILOVÁ,D., KHELEROVÁ,V. Management obchodní firmy, Cover Design, 1994, ISBN 80-85623-72-2.