Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Komparácia dôchodkových systémov v SR a vybraných krajinách EÚ

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
54 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9881
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
5 959 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dôležitou súčasťou Sociálnej politiky je aj oblasť sociálneho zabezpečenia a v rámci nej dôchodkového zabezpečenia. Budeme sa zaoberať rôznymi tympmi dôchodkových systémov a základným typom dôchodkových reforiem štátnych priebežných systémov vo svete.
Poslaním dôchodkových systémov je zaistenie dôchodku v životných situáciách , v ktorých je to z objektívnych príčin nutné. Ide predovšetkým o starobu, stratu živiteľa ( formou pozostalostných dôchodkov) a zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
V práci ďalej popisujeme štruktúru dôchodkového systému v Slovenskej a Českej republike. Popisujeme ich legislatívne základy, rozdelenie pilierov, nárok na dôchodok a jeho výšku.
Súčasné systémy sociálneho poistenia v Českej republike a na Slovensku boli v minulosti utvorené na podobnom základe, ktorý bol daný historickým a politickým vývojom.
Cieľom mojej práce je porovnať dôchodkový systém v Slovenskej republike a v Česku a súčasne poukázať na rozdiely v týchto dôchodkových systémoch.
Hlavný problémom dôchodkového systému v ČR a SR je zaistiť primeranú výšku dôchodkových dávok a dlhodobú finančnú stabilitu.
Na dosiahnutie cieľov, ktoré sme si v práci vytýčila bolo potrebné zozbierať, čo najväčšie množstvo dokumentov obsahujúcich údaje týkajúce sa dôchodkových systémov v SR a ČR. Ako zdroje sme využili knižné publikácie, príslušné zákony, ale aj internetové zdroje. Pri tejto problematike je nesmierne dôležité sledovať aj dennú tlač a médiá, aby boli zachytené všetky zmeny týkajúce sa tejto problematiky. Zozbierané materiály sme zanalyzovali z obsahovej stránky, pričom sme sa sústredili na zaktualizovanie tohto problému. V poslednej fáze sme zozbierané a zanalyzované materiály spracovali do konečnej podoby. Prácu sme rozdelili do troch kapitol a ich podkapitol. V prvej kapitole sa zameriavame na charakteristiku dôchodkových systémov v Európe. V kapitole 2. popisujeme súčasný dôchodkový systém na Slovensku a tretia kapitola sa zameriava charakteristikou dôchodkového systému v ČR.
V závere sa snažíme zhodnotiť obe krajiny z hľadiska ich dôchodkového zabezpečenia.

Kľúčové slová:

dôchodkovké systémy

financovanie

dôchodkové zabezpečenie

dôchodkové správcovské spoločnosti

dôchodkové piliereObsah:
 • Úvod
  1. Dochodkové systémy v európe
  1.1. Charakterisika dôchodkových systémov
  1.2. Dôchodkové systémy v krajinách európy
  1.3 Typy dôchodkových systémov a spôsoby ich financovania
  2. Dochodkový systém v slovenskej republike
  2.1 Systém dôchodkového zabezpečenia po reforme
  2.2 Piliere dôchodkového systému
  2.3 Nárok na dôchodok z i. a ii. piliera
  3. Dochodkový systém v českej republike
  3.1 Systém dôchodkového zabezpečenia v čr
  3.2 Rozdelenie pilierov
  3.3 Nárok na starobný dôchodok a jeho výška
  Záver