Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Humanitárna pomoc - ročníková práca

«»
Prípona
.rtf
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
57 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4856
Posledná úprava
22.10.2017
Zobrazené
1 077 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.1 Čo je humanitárna pomoc
Humanitárna pomoc je prejavom solidarity s ľuďmi v núdzi, ktorej podstatou je pomoc, podpora, záchrana životov, ľudskej dôstojnosti a zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof, človekom spôsobených kríz, stavu hladu alebo v porovnateľných núdzových situáciách . Humanitárna pomoc sa poskytuje ľuďom bez ohľadu na ich etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie a je určená predovšetkým tým najzraniteľnejším, ako sú deti a matky, obyvatelia rozvojových krajín, alebo ľudia trpiaci nedostatkom základných životných potrieb. Humanitárna pomoc je charakterizovaná základnými humanitárnymi princípmi (predovšetkým princípmi humanity, nestrannosti a neutrality).
Za humanitárnu pomoc sa považujú i preventívne a pohotovostné programy, najmä v obzvlášť rizikových oblastiach. Tieto zahrnujú zriadenie efektívnej inštitucionálnej pomoci, posilnenie systémov včasného varovania a iné opatrenia na ochranu obyvateľstva.
Humanitárna pomoc sa zameriava aj na činnosti, ktorých cieľom je predísť zhoršeniu dosahu krízy, umožniť doručenie pomoci tým, ktorí sú krízou postihnutí, aby znova nadobudli minimálnu úroveň samostatnosti. Humanitárna pomoc môže prejsť do pomoci pri obnove (posthumanitárna pomoc), zahrnujúcej širokú škálu ozdravných a rekonštrukčných prác, ktoré sa môžu rozšíriť na niekoľko mesiacov a slúžiť aj pre prípravu a tvorbu rozvojového programu.
Pod pojmom humanitárna akcia sa myslí realizácia konkrétnej humanitárnej pomoci, ktorá trvá od rozhodnutia o poskytnutí humanitárnej pomoci do samotného ukončenia pomoci.
Špecifickým prípadom je pomoc krajinám OECD postihnutým humanitárnou krízou. Tieto krajiny nemôžu byť príjemcami oficiálnej rozvojovej pomoci , pretože sa predpokladá, že sú schopné čeliť prípadnej katastrofe vlastnými prostriedkami. Na pomoc týmto krajinám navyše jestvujú osobitné mechanizmy (EÚ, NATO atď.), preto im humanitárna pomoc môže byť poskytnutá len v prípade, ak o ňu postihnutá krajina požiada medzinárodné spoločenstvo oficiálnou výzvou.

Kľúčové slová:

humanitárna pomoc

zahraničie

realizácia pomoci

audit

koordinačná poradaObsah:
 • I. ZÁKLADNÉ POJMY A PRINCÍPY HUMANITÁRNEJ POMOCI
  1.1 Čo je humanitárna pomoc
  1.2 Rozdiel medzi rozvojovou pomocou a humanitárnou pomocou
  1.3 Príklady humanitárnej pomoci
  1.4 Princípy a aspekty poskytovania humanitárnej pomoci
  I. REALIZÁTORI, FORMY A FINANCOVANIE HUMANITÁRNEJ POMOCI SR DO ZAHRANIČIA
  2.1 Realizátori a partneri humanitárnej pomoci SR
  2.2 Formy slovenskej humanitárnej pomoci SR do zahraničia
  2.3 Financovanie humanitárnej pomoci SR do zahraničia
  2.4 Plánovanie humanitárnej pomoci SR do zahraničia
  II. POSTUP PRI POSKYTOVANÍ HUMANITÁRNEJ POMOCI SR DO ZAHRANIČIA
  3.1 Prijatie výzvy na poskytnutie pomoci
  3.2 Zvolanie koordinačnej porady
  3.3 Rozhodnutie o poskytnutí pomoci
  3.4 Realizácia pomoci
  3.5 Záverečná správa, audit
  3.6 Prezentácia poskytnutej humanitárnej pomoci
  III. ZÁVER