Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Alkoholizmus ako spoločenský problém a možnosti jeho prevencie

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
85 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37638
Posledná úprava
18.06.2011
Zobrazené
2 484 x
Autor:
jimmy484
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Alkoholizmus - základná charakteristika
V tejto problematike je dôležité poznať pojmy, ktoré sú nižšie definované. Späto s ňou súvisia a sú to pojmy často používané v problematike alkoholizmu. Ďalej sa budeme zaoberať históriou alkoholizmu, objasníme vznik závislosti na alkohole a taktiež vytvoríme prehľad možností prevencie alkoholu.

1.1 Charakteristika základnej terminológie
Alkoholizmus, alebo tiež závislosť na alkohole je chronické recidívne ochorenie postihujúce nielen celú osobnosť postihnutého jedinca po stránke psychickej a fyzickej, ale aj jeho blízkych, najmä rodinných príslušníkov. Patrí medzi najzávažnejšie a najrozšírenejšie formy závislostí. Všeobecne možno o alkoholizme hovoriť vtedy, ak dosiahne závislosť na alkohole taký stupeň, že škodí buď jednotlivcovi, spoločnosti alebo obidvom. Túto chorobu je možné ako všetky ostatné duševné aj telesné poruchy liečiť...  

Kľúčové slová:

alkoholizmus

alkohol

závislosť

prevencia

vplyv alkoholuObsah:
 • 1 ALKOHOLIZMUS – ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
  1.1 Charakteristika základnej terminológie
  1.2 Charakteristika užívania alkoholu
  1.3 Skupiny konzumentov alkoholu
  1.4 Typy alkoholizmu
  1.5 Etapy pri vývoji závislosti na alkohole
  1.6 Závislosť na alkohole a jej prejavy
  1.7 Následky dlhodobej závislosti na alkohole

  2 O ALKOHOLE Z HISTORICKÉHO POHĽADU
  2. 1 Historické aspekty požívania alkoholu
  2.2 Prehľad histórie požívanie alkoholu
  2.3 Alkohol a Alexander Veľký
  2.4 Užívanie alkoholu v súčasnosti

  3 ALKOHOLIZMUS A ĽUDSKÉ ZDRAVIE
  3.1 Chronický alkoholizmus
  3.2 Pôsobenie alkoholu na organizmus
  3.3 Vplyv alkoholu na telesné zdravie
  3.3.1 Najčastejšie telesné ochorenia spôsobené alkoholom
  3.4 Pôsobenie alkoholizmu na duševné zdravie

  4 SPOLOČENSKÉ NÁSLEDKY ALKOHOLIZMU
  4.1 Alkohol a rodinný život
  4.1.1 Deti z rodín, kde je rodič závislý na alkohole
  4.1.2 Alkoholizmus a manželstvo
  4.1.3 Fázy pôsobenia alkoholizmu na partnera
  4.2 Alkohol a mladý človek
  4.2.1 Pitie mládeže na Slovensku

  5 MOŽNOSTI PREVENCIE ALKOHOLIZMU
  5. 1 Ciele prevencie
  5.2 Princípy prevencie
  5.3 Proti – alkoholová propaganda u detí
  5.4 Prevencia na školách
  5.5 Resocializačná činnosť
  5.6 Stratégie a prístupy v sociálnej prevencii
  5.7 Alkoholizmus a jeho liečba

  ZÁVER
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV

Zdroje:
 • SLAVÍK, J. 1960. ...až na dno!? Praha: AVICENUM. 1962
 • MEČÍŘ, J. 1989. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. Praha: AVICENUM. 1990
 • HELLER, J. 1994. Závislost známá neznámá. Praha: GRADA. 1996
 • NOCIAR, A. 2000. Alkohol, drogy a osobnosť, Asklepios. Bratislava: SLOVART 2001
 • KŘIVOHLAVÝ, J. 2001. Psychologie zdraví. Praha: GRADA. 2001
 • Sociálna prevencia – alkohol a legálne drogy. Roč.1 , 2006, č. 3.
 • Kolektív autorov. 2005. Sociálna prevencia. 1. vyd. Trnava: TŠ. 2005
 • OCHABA, et al. 2008. Ochrana detí a mládeže. Tabak, alkohol a drogy. 1. vyd. Bratislava: FORK. 2009