Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Tomáš Akvinský - seminárna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45437
Posledná úprava
01.12.2014
Zobrazené
1 857 x
Autor:
PansyZ3
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Narodil sa pravdepodobne začiatkom r. 1225 neďaleko Neapolu a v súčasnosti zvykne byť označovaný ako najväčší a najvplyvnejší scholastický teológ a filozof.
Už ako päťročného ho jeho rodičia zverili do výchovno-vzdelávacej starostlivosti mníchom benediktínskeho opátstva Monte Cassino. Od r. 1239 sa pri štúdiách liberálnych umení na univerzite v Neapole mal možnosť oboznámiť aj s Aristotelovou filozofiou. Približne v tom čase Tomáša veľmi priťahovala rehoľa dominikánov, a tak sa rozhodol do nej ako 19-ročný vstúpiť a to aj napriek odporu svojich najbližších príbuzných. V štúdiu teológie a filozofie pokračoval najprv v Paríži a neskôr pod vedením Alberta Veľkého v Kolíne nad Rýnom. Vrchol svojej vedeckej dráhy Tomáš dosiahol v posledných rokoch svojej akademickej činnosti (1269 - 1272). V roku 1272 prišiel do Neapolu, aby tam na žiadosť reholy založil generálne štúdium teológie. O rok nato zanechal spisovateľskú činnosť (ako dôvod uvádza prežitie mystického zážitku 6. decembra 1273). Z Neapola ho pozval pápež Gregor X. na druhý lyonský koncil (1274), kde sa malo konať rokovanie s predstaviteľmi byzantskej cirkvi, avšak Tomáš začal chorľavieť. Na koncil sa už nedostavil; zomrel po ceste 7. marca 1274. Jeho pozostatky boli uložené v Toulouse.

Kľúčové slová:

filozofia

Tomáš Akvinský

diela

teológia

antropológia

etikaObsah:
 • Život a vplyv
  Diela
  Filozofia - Úvod do Tomášovej filozofie
  1. Vzťah rozumu a viery (filozofie a teológie)
  2. Náuka o bytí a postoj k problému univerzálií
  3. Náuka o Bohu a päť ciest k Bohu
  Päť dôkazov existencie Boha (päť ciest k Bohu)
  Problém dôkazov Božej existencie:
  4. Náuka o svete
  5. Náuka o človeku a duši (antropológia)
  6. Ľudské poznanie
  7. Etika
  8. Náuka o štáte a politické názory
  Zoznam použitej literatúry
  Knihy / Monografie

Zdroje:
 • ANZENBACHER, A. 2004. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2004. 384 s. ISBN 80-7178-804-X.
 • FURSTOVÁ, M., TRINKS, J. 1996. Filozofia. Bratislava: SPN, 1996. 322 s. ISBN 80-08-00279-4.
 • KOVAČKA, M. 2001. 5000 rokov filozofie, náboženstva, vied a umení. Bratislava: STATIS, 2001. 488 s. ISBN 80-85659-26-3.
 • PIEPER, J. 1997. Tomáš Akvinský. Praha:Vyšehrad, 1997. 159 s. ISBN 80-7021-224-1.