Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
10 nových

Referát na tému Bankovníctvo a finančná politika

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11648
Posledná úprava
14.12.2018
Zobrazené
2 782 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Banky od svojho vzniku zabezpečovali úschovu peňazí, sprostredkovanie platieb, a tým i koncentrovali voľné prostriedky na úvery. Bankový úver bol založený na požičiavaní cudzích peňazí, čím sa súčasne utvárali nové peniaze. Prvé banky vznikli proti úžerníkom už v 12. a v 13. storočí v juhoeurópskych mestských štátoch Benátkach a Janove.
V každej zmiešanej ekonomike existujú 3 druhy bánk:
1. Centrálna - ceduľová banka - kontroluje obeh peňazí, dáva do obehu bankovky a mince, poskytuje jednotlivým bankám úvery, zabezpečuje finančné operácie štátu. Na SK je to Národná banka Slovenska a jej guvernérom je Marián Jusko.
2. Obchodné - komerčné banky - poskytujú finančné služby právnickým, fyzickým osobám a jednotlivcom. Uskutočňujú:
a) aktívne operácie: ide o poskytovanie úverov klientom a vyberanie úrokov. b) pasívne operácie: prijímanie vkladov jednotlivcov, prípadne vydávajú akcie. Za tieto prostriedky banka musí platiť. c) sprostredkovateľské operácie: ide o prevody na účtoch.
3. Ostatné finančné ústavy
- SPORITEĽNE: sú peňažné ústavy poskytujúce svoje služby hlavne obyvateľom a súkromným podnikateľom, ale aj iným inštitúciám. Poskytujú im ďalšie finančné služby (platenie účtov, vedenie konta...), prijímajú vklady, vyplácajú úroky, poskytujú pôžičky.
- POISŤOVNE: vykonávajú poisťovaciu činnosť. Poistný vzťah medzi poisťovňou a poisteným vzniká na základe poistnej zmluvy. Z vytvorených prostriedkov hradia rôzne poistné udalosti. Môže ísť o poistenie majetku alebo osôb.

Kľúčové slová:

regulačné nástroje

centrálna banka

peniaze

finančný trh

formy peňazíObsah:
 • Regulačné nástroje centrálnej banky:
  Vzťah peňazí, cien a inflácie
  Peniaze:
  Mali tieto výhody:
  V súčasnosti existujú nasledovné formy peňazí:
  Finančný trh