Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových

Masérstvo - podnikateľský zámer

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38674
Posledná úprava
22.11.2011
Zobrazené
1 937 x
Autor:
tibor.podmanicky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
podnikatelsky zámer maserstvo

Kľúčové slová:

masérstvo

podnikateľský zámerObsah:
 • *MENO, PRIEZVISKO, BYDLISKO
  PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
  Názov činnosti
  MASÉRSKE SLUŽBY
  Podnikateľský zámer je spracovaný pre potreby doloženia k Žiadosti o poskytnutie
  Nenávratného finančného príspevku z ÚPSVaR na prevádzkovanie alebo vykonávanie
  samostatnej zárobkovej činnosti podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z.z.
  *MESIAC, ROKObsah
  1. Údaje o žiadateľovi
  2. Charakteristika zámeru
  3. Postup realizácie zámeru
  4. Miesto realizácie zámeru
  5. Marketingové informácie
  6. Slabé a silné stránky zámeru
  7. Finančná prognóza
  8. Doplňujúce údaje
  9. Kalkulácia predpokladaných nákladov1. Údaje o žiadateľovi
  Meno: *
  Dátum narodenia: *
  Adresa bydliska: *
  Rodinný stav: *
  Vzdelanie: *
  Priebeh zamestnaní:
  ● (mesiac, rok – mesiac, rok) Zamestnávateľ Pracovné zaradenie
  * * *
  Školenia, kurzy:
  *Dátum Osvedčenie o odbornej spôsobilosti MASÉR, základnej klasickej
  a športovej masáže, *škola, od ktorej ste osvedčenie dostali
  Ostatné znalosti: PC / Windows, Word, Excel, Outlook, Internet ....praktické využitie/
  Osobné záujmy: - masáže, literatúra
  - cestovanie, turistika
  Schopnosti, zručnosti: - vodičský preukaz skupiny B2. Charakteristika zámeru

  Nosnou podnikateľskou myšlienkou pri mojich úvahách o začatí podnikania a vytvorení
  vlastnej firmy sú masérske služby a potreba oddychu a relaxu v dnešnej dobe plnej stresu.
  Podnikateľský plán predpokladá vytvorenie vlastného pracovného miesta, čím vyriešim svoj
  súčasný stav nezamestnaného. Výhodou je podpora rodiny, ktorá mi je ochotná pomôcť
  v začiatkoch podnikania.
  Dôležitým predpokladom pre úspešný rozbeh môjho podnikania je technické vybavenie pre
  výkon masérskych služieb. Keďže vlastné finančné zdroje mi na tento účel nepostačujú,
  chcem tento problém vyriešiť cez externé zdroje. Predložením tohto podnikateľského plánu
  chcem požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vykonávanie
  samostatnej zárobkovej činnosti zo zdrojov ÚPSVaR v * mesto . Tento príspevok chcem
  použiť hlavne na nákup takého zariadenia ako sú masérsky stôl a stolička, registračná
  pokladňa.... .
  Opis predmetu podnikania:
  Masérske služby – budú rozhodujúcim predmetom mojej podnikateľskej činnosti.
  Základným problémom prevažnej súčasnej populácie a to tak dospelej časti ako aj mladších
  ročníkov je narušenie celkovej harmónie psychických a telesných síl. Vhodnou metódou
  riešenia je využívanie rôznych typov dotykovej terapie/ lymfodrenáž, reflexná masáž, iné
  druhy masáže../
  Rozhodujúce údaje o mojej budúcej firme
  Názov firmy *
  Právny štatút: podnikať budem ako fyzická osoba na základe živnostenského
  oprávnenia
  Miesto podnikania: * (ak nemáte napíšte miesto trvalej adresy)
  Účtovníctvo: vedenie účtovníctva si budem zabezpečovať sama
  Poistenie: majetok firmy bude poistený